Kurier Obrowa
Czytaj online
sisms sisms
Gmina Obrowo
Powierzchnia gminy Drukuj
wtorek, 16 marca 2010 10:09

  

  • Gmina Obrowo położona jest w środkowej części województwa kujawsko pomorskiego w powiecie toruńskim ziemskim. Ogólna powierzchnia obszaru gminy wynosi 16197 ha, z czego 55% zajmują tereny rolne, a 35% lasy.
  • Klimat ma charakter przejściowy pomiędzy chłodnym i wilgotnym obszarem pomorskim, a suchą i ciepłą dzielnicą środkową.
  • Podstawową funkcją gospodarczą gminy Obrowo do przełomu wieków XX i XXI była produkcja rolna. Rolnicza przydatność gleb na obszarze gminy jest przestrzennie zróżnicowana, albowiem w części dolinnej przeważają gleby piaskowe różnych typów genetycznych, a lokalnie występują czarnoziemy i mady. 

  • Od ponad 10 lat zauważamy zmiany w charakterze gospodarczym gminy Obrowo. Rozwój małych i średnich firm, a także rozwój budownictwa domów jednorodzinnych w rejonie wsi: Głogowo, Brzozówka, Zawały, Obrowo, Osiek nad Wisłą, Stajenczynki, Dzikowo, Silno sprawiły, że gmina Obrowo stała się gminą podmiejską, nazywaną także „sypialnią Torunia”, położoną w pięknym otoczeniu użytków zielonych, które zajmują obszar 5623 ha, czyli 34,7% powierzchni gminy.

  • Największe kompleksy leśne znajdują się w południowej i zachodniej części gminy w rejonie wsi: Sąsieczno, Osiek nad Wisłą, Dzikowo, Silno, Smogorzewiec, Stajenczynki i Obory. 

 

 


© Urząd Gminy Obrowo 2016