Kurier Obrowa
Czytaj online
sisms sisms
Odpady Drukuj
poniedziałek, 04 stycznia 2016 07:34


 


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Odpady segregowane i zmieszane będą zbierane od godziny 6 rano w dniu wywozu.Brak odbioru należy zgłaszać do Urzędu Gminy w ciągu 3 dni tel. 566786022 wew.162 lub 181
1. ODPADY SUCHE ORAZ SZKŁO
 
Terminy odbioru worków z odpadami suchymi w kolorze żółtym i szkłem w kolorze białym 
od 01 MARCA 2016 r.
 
12.03, 16.04, 14.05, 11.06, 9.07, 13.08, 10.09, 8.10, 12.11, 10.12
 
2. BIOODPADY
 
Opróżnianie pojemników do gromadzenia bioodpadów w zabudowie zwartej: 
1 raz na 2 tygodnie od 2 kwietnia do 26 listopada 

Osiek n/Wisłą, Silno, Obrowo: 9.04, 23.04, 7.05, 21.05, 4.06, 18.06, 2.07, 16.07, 30.07, 13.08, 27.08, 10.09, 24.09, 8.10, 22.10, 5.11, 19.11

Brzozówka, Głogowo: 2.04, 16.04, 30.04, 14.05, 28.05, 11.06, 25.06, 9.07, 23.07, 6.08, 20.08, 3.09, 17.09, 1.10, 15.10, 29.10, 12.11, 26.11

 


Odbiór bioodpadów w pozostałych miejscowościach w zabudowie zwartej Gminy Obrowo będzie odbywał się zgodnie z harmonogramem przekazanym przez MPO Sp. z o.o. wraz z wstawianym pojemnikiem. 
Zapotrzebowania właścicieli nieruchomości na pojemnik do gromadzenia bioodpadów prosimy składać w Urzędzie Gminy Obrowo pok. 31 lub telefonicznie pod numerem 566786022 wew. 181.
 
3. ODPADY WIELKOGABARYTOWE
 
KAWĘCZYN, KAZIMIERZEWO, KUŹNIKI, ŁĄŻYN II, ŁĄŻYNEK, ZĘBOWO 23.05, 12.09
BRZOZÓWKA, GŁOGOWO 24.05, 13.09
OSIEK NAD WISŁĄ, STAJENCZYNKI 25.05, 14.09
DZIKOWO, OBORY, SILNO 27.05, 15.09
OBROWO, SĄSIECZNO, SKRZYPKOWO, SMOGORZEWIEC, ZĘBOWIEC 30.05, 16.09
DOBRZEJEWICE, OSIEK – ŁĘG, SZEMBEKOWO, ZAWAŁY 31.05, 19.09

Zgłoszenia odbioru gabarytów przyjmowane będą 5 dni przed planowanym wywozem w Urzędzie Gminy Obrowo pok. 31, tel. 566786022 wew. 181

Dotychczasowy dzień odbioru ODPADÓW KOMUNALNYCH (ZMIESZANYCH) niesegregowanych nie ulegnie zmianie.

 


 Informacja ws. podpisania umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrowo oraz częstotliwości odbioru odpadów i trybu uiszczania opłat


 

 


Nastąpi zmiana terminów wywozu odpadów komunalnych (zielone pojemniki) na niżej podanych ulicach w Obrowie. Pierwszy planowany wywóz w piątek 16 października (później 30.10.15r. co 2 tygodnie).
 
Ulice objęte zmianą terminu wywozu:
Leszczynowa, Rydzowa, Borowikowa Jarzębinowa, Grzybowa, Żołędziowa, Polna, Podgórna, Skośna, Jarzębinowa, Jaworowa, Dębowa, Sarnia, Rysia, Spokojna, Cicha, Łąkowa, Piaskowa.
 


 

 Umowa z MPO

ico_doc.gif Przetarg na wywóz śmieci


  ico_doc.gif Deklaracja

 


© Urząd Gminy Obrowo 2016