Kurier Obrowa
Czytaj online
Wzory pism Drukuj
sobota, 10 kwietnia 2010 14:32

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

 

Referat wod-kan:

ico_doc.gif Wniosek o wydanie warunkow wod-kan 

ico_doc.gif KARTA ZGŁOSZENIA WODOMIERZA

 

Działalność gospodarcza:

wniosek CEIDG

instrukcja do wniosku CEIDG

Klasyfikacja PKD 2007

Wyjaśnienia do klasyfikacji PKD 2007.

 

Podatek leśny:

Deklaracja na podatek leśny

Informacja w sprawie podatku leśnego

Dane o nieruchomościach leśnych

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

 

Podatek Rolny:

Deklaracja na podatek rolny

Informacja w sprawie podatku rolnego

Dane o nieruchomościach rolnych

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

 

Podatek od nieruchomości:

ico_doc.gif Deklaracja na podatek od nieruchomości

ico_doc.gif Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

ico_doc.gif Dane o nieruchomościach

ico_doc.gif Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka:

ico_doc.gif Zaświadczenie lekarskie

ico_doc.gif Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

 

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego:

ico_doc.gif Wniosek o zasiłek rodzinny

ico_doc.gif Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu

ico_doc.gif Oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

ico_doc.gif Oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczenia

ico_doc.gif Wniosek do ZUS w sprawie urlopu wychowawczego

 

Świadczenie pielęgnacyjne

ico_doc.gif Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

ico_doc.gif Oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczenia

ico_doc.gif Oświadczenie

 

Zasiłek pielęgnacyjny

ico_doc.gif Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

ico_doc.gif Oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczenia

 

Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy (informacja)

Załaczniki

 

Fundusz alimentacyjny

ico_doc.gif Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

ico_doc.gif Dane osobowe zobowiązanych do alimentów

ico_doc.gif Oświadczenie 1

ico_doc.gif Oświadczenie 2 (o dochodzie członków rodziny)

ico_doc.gif Oświadczenie 3 (o dochodzie członków rodziny niepodlegających opodatkowaniu

ico_doc.gif Oświadczenie 4 (o sposobie realizacji płatności)

 

Oświata

ico_doc.gif Wniosek o podręczniki i strój gimnastyczny

ico_doc.gif Wniosek o stypendium socjalne

 Katalog wydatków

 WNIOSEK Wyprawka szkolna 2014-15 OBJAŚNIENIA

 WNIOSEK WYprawka szkolna 2014-15

 Wyprawka szkolna Kwoty dofinansowania

 

 

Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności

ico_pdf.gif Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

ico_pdf.gif Zgłoszenie pobytu stałego

ico_pdf.gif Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

ico_pdf.gif Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące

ico_doc.gif Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wniosek o zameldowanie

Wniosek o wymeldowanie

 Pełnomocnictwo

 Wniosek o udostępnienie rejetru wyborców

 Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

 Deklaracja do wniosku o wpisanie do rejestru wyborców

 

Referat Rozwoju Gospodarczego

ico_doc.gif Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu

ico_doc.gif Wniosek o zmianę sposobu użytkowania działki

ico_doc.gif Wniosek o wydanie zezwolenia o zajęcie pasa drogowego

ico_doc.gif Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

ico_doc.gif Wniosek o uzgodnienie projektowe (zjazdu z drogi, trasy)

ico_doc.gif Wniosek o nadanie numeru domu, lokalu

ico_doc.gif Wniosek na wycinkę drzew

Wzór pisma o nasadzeniu

ico_doc.gif Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu gruntów

Wycinka drzew i krzewów.
 

 

Wzory ksiąg rejestracyjnych zwierząt hodowlanych

Księga rejestracyjna bydła

Księga rejestracyjna owiec i kóz

Księga rejestracyjna świń

 

Odpady komunalne

Oświadczenie do wniosku o wpis do działalności regulowanej

Wniosek o wpis do działalności regulowanej

 

 © Urząd Gminy Obrowo 2015