Przejście do sekcji:

Treść strony - Bez prądu

Bez prądu

Spółka Energa Operator SA poinformowała, że w związku z pracami przy urządzeniach elektrycznych napięcia będą pozbawieni mieszkańcy następujących miejscowości w naszej gminie:

  • Obrowo 11.05.2021, godz.10:30 – 13:00 stacja Obrowo 1, obwód 200

  • Kawęczyn 13.05.2021, godz. 07:30 – 11:30 stacja Kawęczyn 5, obwód 300

Nie zawsze jesteśmy informowani przez Energa - Operator SA o planowanych wyłączeniach prądu. Informacji na temat wyłączeń szukamy dla Państwa na stronie internetowej spółki - przejdź do strony oraz w innych źródłach (np. w lokalnych mediach). Informacje te nie zawsze się pokrywają. W prasie są z reguły szersze. Z góry przepraszamy więc, jeśli nasze komunikaty dla Państwa okazują się w tej sprawie niepełne bądź podane nie na czas.

 

Przejdź do początku strony