Przejście do sekcji:

Treść strony - Bez prądu

Bez prądu

Spółka Energa Operator SA poinformowała, że w związku z pracami przy urządzeniach elektrycznych napięcia będą pozbawieni mieszkańcy następujących miejscowości w naszej gminie:

20 stycznia

  • 08.00 - 13.00 Stacja  Dzikowo 2, 6, Smogorzewiec 1

26 stycznia

  • 08.00 - 09.00 stacja Osiek nad Wisłą 4 obw. 100

27 stycznia

  • 08.00 - 12.00 stacja Obory 3 obw. 300
  • 11.00 - 14.00 stacja Osiek nad Wisłą 25 obw. 100

Nie zawsze jesteśmy informowani przez Energa - Operator SA o planowanych wyłączeniach prądu. Informacji na temat wyłączeń szukamy dla Państwa na stronie internetowej spółki - przejdź do strony oraz w innych źródłach (np. w lokalnych mediach). Informacje te nie zawsze się pokrywają. W prasie są z reguły szersze. Z góry przepraszamy więc, jeśli nasze komunikaty dla Państwa okazują się w tej sprawie niepełne bądź podane nie na czas.

 

Przejdź do początku strony