Przejście do sekcji:

Treść strony - PSZOK

PSZOK

PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Gmina Obrowo prowadzi dwa punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych: w Dobrzejewicach przy oczyszczalni ścieków (zjazd od drogi krajowej nr 10) oraz w Osieku nad Wisłą, przy ulicy Agrestowej (działka 50/1)

Numer telefonu do PSZOK: 607 209 675

Pszoki otwarte są w następujących dniach i godzinach:

 • środa – piątek od godziny 8.00 do 16.00
 • sobota od godziny 9.00 do 12.00

W punktach nieodpłatnie przyjmowane są od mieszkańców gminy następujące odpady komunalne:

 • przeterminowane lekarstwa,
 • zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe,
 • zużyte baterie i  akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki,  odkurzacze, żelazka, komputery, monitory itp,  
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,  a także  odpady budowlane i  rozbiórkowe,
 • chemikalia i zużyte opony,
 • odpady biodegradowalne, odpady zielone,
 • odzież i tekstylia,
 • odpady nie kwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyiku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi - szczególnie igły i strzykawki.

Pszoki przeznaczone są wyłącznie dla mieszkańców. W punktach nie są przyjmowane odpady od firm, ponieważ gminny system gospodarowania odpadami obejmuje tylko posesje zamieszkałe. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy muszą zawrzeć osobną umowę z firmą odbierającą odpady.

Zgodnie z Uchwała nr XXXIV/318/2022 Uchwała nr z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Obrowo i zagospodarowania tych odpadów pszoki przyjmują odpady budowlane i rozbiórkowe zbierane w sposób selektywny, pochodzące z prowadzenia drobnych prac we własnym zakresie, w ilości do 1 metra sześcienngo od nieruchomości rocznie. Pozostałe odpady gromadzone selektywnie przyjmowane są w pszokach bez ograniczeń.

Przejdź do początku strony