Przejście do sekcji:

Treść strony - PSZOK

PSZOK

PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieści się w Dobrzejewicach przy oczyszczalni ścieków (zjazd od drogi krajowej nr 10). PSZOK prowadzony jest przez Urząd Gminy w Obrowie.

Numer telefonu do PSZOK: 607 209 675

Dni i godziny otwarcia PSZOK:

  • środa – piątek od godziny 8.00 do 16.00
    sobota od godziny 9.00 do 12.00

W punkcie nieodpłatnie przyjmowane są od mieszkańców gminy następujące odpady komunalne:

  • przeterminowane lekarstwa,
  • zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe,
  • zużyte baterie i  akumulatory,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki,  odkurzacze, żelazka, komputery, monitory itp,  
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,  a także  odpady budowlane i  rozbiórkowe,
  • chemikalia i zużyte opony,
  • odpady biodegradowalne, odpady zielone.

Pszok przeznaczony jest wyłącznie dla mieszkańców. W punkcie nie są przyjmowane odpady od firm, ponieważ gminny system gospodarowania odpadami obejmuje tylko posesje zamieszkałe. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy muszą zawrzeć osobną umowę z firmą odbierającą odpady.

Zgodnie z uchwałą nr XIV/91/2016 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 stycznia 2016 roku pszok przyjmuje odpady budowlane i rozbiórkowe zbierane w sposób selektywny, pochodzące z prowadzenia drobnych prac we własnym zakresie, w ilości do 300 kg od nieruchomości rocznie. Pozostałe odpady gromadzone selektywnie przyjmowane są w pszok bez ograniczeń.

Przejdź do początku strony