Przejście do sekcji:

Treść strony - Konsultacje

Zarządzenie nr 124/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 23 listopada 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Obrowo w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na rok 2022

Przejdź do początku strony