Przejście do sekcji:

Treść strony - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Obrowo - ETAP II

23.03.2021r.

W dniu 22 marca 2021r. Gmina Obrowo podpisała umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania pn: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Obrowo - ETAP II”  w ramach działania „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.”

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 853 033 zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi  1 847 201,28 zł. Inwestycja zrealizowana ma być do 31.12.2021r.

Wróć

Przejdź do początku strony