Przejście do sekcji:

Treść strony - Budowa sieci światłowodowej w gminie Obrowo

Budowa sieci światłowodowej w gminie Obrowo

Na terenie gminy Obrowo trwa budowa nowoczesnej sieci światłowodowej, która umożliwia dostęp do szerokopasmowego Internetu. Za realizację zadania odpowiada przedsiębiorstwo telekomunikacyjne - NEXERA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Firma planuje rozbudowę swojej sieci światłowodowej na terenie gminy Obrowo w kolejnych miejscowościach i opracowuje listę obszarów do przyłączenia. Jeżeli są Państwo zainteresowani ujęciem swojej nieruchomości w planach przyłączeniowych, można to zrobić, wypełniając krótki formularz, który zamieszczamy poniżej. W formularzu należy wskazać miejscowość, adres oraz numer działki, której dotyczy zgłoszenie. Zbierane dane posłużą wyłącznie do celów projektowych i analitycznych.

Przejdź do początku strony