Przejście do sekcji:

Treść strony - Edukacja

Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią, skocznią i oświetleniem na terenie szkoły podstawowej w m. Osiek nad Wisłą

Plan 7.490zł. Wykonanie 7.490 zł.
Realizacja 100%
Poniesiono wydatki na wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych w kwocie 1490,00zł oraz wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej w kwocie 6.000zł.

Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.

Rozbudowa budynku szkoły podstawowej oraz budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Brzozówka

Plan 37.000zł. Wykonanie 36.900 zł.
Realizacja 99,73%
W ramach realizacji zadania opracowano projekt koncepcyjny przedmiotowej inwestycji.

Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.

Wykonanie systemu monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej w Obrowie

Plan 5.483zł. Wykonanie 5.482,92zł.
Realizacja 100%
W ramach inwestycji wykonano monitoring na budynku szkoły w nowej dobudowanej części. Zamontowano 5 kamer z przewodem o podłączeniami wraz z usług a montażu.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonanie systemu monitoringu w budynku Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą

Plan 12.300zł. Wykonanie 12.300zł.
Realizacja 100%
W ramach inwestycji wykonano monitoring w budynku szkoły. Zamontowano 25 kamer, rejestrator wraz z usługą montażu.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wymiana ogrzewania w budynku Zespołu szkół w Dobrzejewicach

Plan 1.000zł. Wykonanie 1.000,00zł.
Realizacja 100%
Wydatkowano środki tytułem opłaty związanej z budową przyłącza gazowego.

Zadanie kontynuowane w roku 2021.

Zakup pieca wraz z montażem dla Publicznej szkoły Muzycznej I Stopnia w Osieku nad Wisłą

Plan 28.700zł. Wykonanie 28.700,00zł.
Realizacja 100%
Wydatkowano środki dostawę i montaż nowego pieca.

Zadanie zakończone i rozliczone.

  • Fortepian_Szkola_Muzyczna_w_Osieku_nad_Wisla

Zakup fortepianu dla Publicznej szkoły Muzycznej I stopnia w Osieku nad Wisłą

Plan 50.000zł. Wykonanie 50.000,00zł.
Realizacja 100%
Zakupiono fortepian K. Kawai KG-6C.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Przejdź do początku strony