Przejście do sekcji:

Treść strony - Woda

Referat gospodarki wodno - ściekowej

Urząd Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87 - 126 Obrowo

tel. 56 678 60 22 wew. 183, 184

Telefon alarmowy czynny całą dobę: 607 899 009

e-mail: wodkan@obrowo.pl

Kierownikiem referatu jest Artur Słomkowski.

 

Przejdź do początku strony