Przejście do sekcji:

Treść strony - Inwestycje - rok 2002

Inwestycje w gminie Obrowo w 2002 roku

Wydatki na inwestycje zaplanowano w kwocie 2.210.333 zł i zostały one zrealizowane w kwocie 2.157.848 zł.
Inwestycje zrealizowano w 97,6 % w stosunku do założonego planu.

Przejdź do początku strony