Przejście do sekcji:

Treść strony - Kurier Obrowa

Spotkanie kończące pierwszy etap współpracy z firmą Nexera

W ostatnim czasie odbyło się spotkanie z firmą Nexera kończące pierwszy etap współpracy w realizacji inwestycji polegającej na budowie światłowodu na terenie gminy Obrowo.

Dokładnie w 2021 roku mieszkańców gminy odwiedziła przedstawicielka firmy Nexera Iwona Dawid, projektant sieci światłowodowych, która przedstawiła projekt zakładający wykorzystanie, tam gdzie to możliwe, istniejącej podbudowy słupowej lub kanalizacji teletechnicznej.

- Jesteśmy ogromnie wdzięczni firmie NEXERA za zapoczątkowanie procesu budowy światłowodu w gminie Obrowo. To właśnie firma Nexera wyróżniła naszą gminę wnosząc niemal 1 mln zł ze środków własnych na budowę światłowodu w gminie Obrowo – mówi zastępca wójta Joanna Zielińska.

Nexera dała możliwość podłączenia się do światłowodu 1007 gospodarstwom domowym, a kolejne kilkaset jest w trakcie odbiorów. Bez wysiłku, który włożyła firma Nexera budowa światłowodu nie rozpoczęłaby się, a na pewno nie zostałaby zrealizowana w tak krótkim czasie. Obecnie na terenie gminy ze światłowodu położonego przez firmę Nexera korzysta 50% mieszkańców, którzy znajdują się w zasięgu. Inwestycja ta daje liczne korzyści mieszkańcom, a także wpłynie na rozwój lokalnej społeczności i gospodarki.

Kolejny numer Kuriera Obrowa już w sieci

Na naszej stronie internetowej dostępny jest już kolejny numer Kuriera Obrowa. Zapraszamy do czytania.

Kurier Obrowa w wersji elektronicznej:

Przejdź do początku strony