Przejście do sekcji:

Treść strony - Kurier Obrowa

  • okladka

Kurier Obrowa to kwartalnik wydawany przez Urząd Gminy Obrowo. Zespół Redakcyjny "Kuriera Obrowa" tworzą mieszkańcy gminy, profesjonaliści w swoim fachu, pasjonaci tego, co robią:

Grzegorz Filut - Nauczyciel, muzyk, pedagog o specj. kulturalno - oświatowej. Przewodniczący klubu seniora Sami Swoi. Z zamiłowania kynolog i hodowca psów. Mieszka w Kawęczynie.

Renata Kwiatkowska - Kierownik GOPS w Obrowie, od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi opiekującymi się osobami potrzebującymi pomocy. Mieszkanka Osieka nad Wisłą.

Adrian Gąsiorowski - Przewodniczący Młodzieżowej Grupy Doradczej wójta gminy Obrowo. Założyciel, prezes i zawodnik KS Impact Obrowo. Mieszka w Obrowie.

Ewelina Mytlewska - Animatorka kultury, pracownik GOK, odpowiedzialna za Osiecką Grupę Teatralno-Wokalną, opiekunka Osieckiej Izby Regionalnej. Mieszka w Osieku nad Wisłą.

Redaktorką naczelną jest Magdalena Krzyżanowska.

Kontakt z redakcją: 56 678 60 22 wew. 185, kom. 605 609 168,
e-mail: kurier@obrowo.pl
fb/kurierobrowa

Kurier Obrowa w wersji elektronicznej:

Przejdź do początku strony