Przejście do sekcji:

Treść strony - OSP Kawęczyn

Zarząd OSP Kawęczyn

Prezes dh Janusz Lewandowski
Wiceprezes dh Zbigniew Koprowski
Wiceprezes Naczelnik OSP dh Sławomir Lewandowski
Zastępca Naczelnika OSP dh Marcin Czynszak
Sekretarz dh Mirosław Dobrosielski
Skarbnik dh Waldemar Korczak
Kronikarz dh Dariusz Stefaniak 
Gospodarz dh Natalia Lewandowska 

Przejdź do początku strony