Przejście do sekcji:

Treść strony - Rolnictwo

Rolnictwo

Stronicowanie

 • Przyjmujemy wnioski o dofinansowanie na transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

  Przyjmujemy wnioski o dofinansowanie na transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

  24 stycznia rozpoczynamy nabór wniosków na dofinansowanie transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Dzięki środkom pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnego odbioru azbestu z posesji. Pula środków przewidzianych na to zadanie w 2023 roku wynosi 71.750 zł. O przyznaniu finansowania decyduje kolejność zgłoszeń. Wzór wniosku udostępniamy w załączniku. 
 • Rolniku, złóż wniosek o zwrot podatku akcyzowego 

  Rolniku, złóż wniosek o zwrot podatku akcyzowego 

  Od 1 do 28 lutego rolnicy mogą składać w urzędzie wniosek o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju. W tym terminie należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich potwierdzonymi kopiami), stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. Wypłata zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze na rachunek bankowy podany we wniosku będzie dokonana w terminie 3 - 28 kwietnia 2023 roku.

   

 • Nabory w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

  Nabory w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

  ARiMR informuje o prowadzonych naborach wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pomoc może być przyznana rolnikom szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę, a także na inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej oraz na wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof.

   

 • Modernizacja gospodarstw rolnych - szkolenie

  Modernizacja gospodarstw rolnych - szkolenie

  Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza rolników na szkolenie hybrydowe pn.  Modernizacja gospodarstw rolnych – zmiany programu oraz nabory planowane w 2023 roku, które odbędzie się 20 stycznia 2023 r. w godz. 10.00 – 12.00. Szkolenie obędzie się zarówno stacjonarnie w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego w Minikowie, jak i online – bezpośredni link do rejestracji podajemy w informacji.

 • Wkrótce nabory w obszarach E (nawadnianie) i F (zielona energia)

  Modernizacja gospodarstw rolnych - nabory

  Od 31 stycznia 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe. Nabory wniosków prowadzone będą w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Wnioski w obu obszarach będzie można składać do 1 marca 2023 r. Dokumenty będą przyjmować oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji.

   

 • Od 1 grudnia ARiMR rozpoczyna nabór wniosków na dopłaty do składek ubezpieczenia od strat spowodowanych chorobami zwierząt

  Od 1 grudnia ARiMR rozpoczyna nabór wniosków na dopłaty do składek ubezpieczenia od strat spowodowanych chorobami zwierząt

  Drugi w tym roku nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” będzie prowadzony od 1 grudnia do 30 grudnia 2022 r. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przewidziano na to działanie ponad 108 mln euro. Dofinansowanie może być przyznane hodowcom drobiu, bydła i świń, którzy mają zarejestrowaną działalność produkcyjną.

 • Przedłużono termin składania wniosków o wsparcie gospodarstw rolnych ze względu na szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

  Wsparcie gospodarstw rolnych ze względu na szkody spowodowane zjawiskami atmosferycznymi

  Do 23 listopada 2022 r. Agencja Rezstrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedłużyła termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie wsparcia finansowego rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

   

 • Piotr Falkiewicz z Zębowa na 2. miejscu Olimpiady Wiedzy Rolniczej

  Piotr Falkiewicz z Zębowa na 2. miejscu Olimpiady Wiedzy Rolniczej

  Piotr Falkiewicz z Zębowa zajął 2. miejsce w powiatowych eliminacjach do XXXII Olimpiady Wiedzy Rolniczej. Mimo że do kolejnego, wojewódzkiego etapu, przechodzi tylko zwycięzca konkursu (został nim Paweł Hasse z Kopanina, gratulujemy) my jesteśmy bardzo dumni z pana Piotra i składamy mu serdeczne gratulacje. Organizatorem olimpiady jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, a współorganizatorem Powiat Toruński.

   

   

 • XXXII Olimpiada Wiedzy Rolniczej

  XXXII Olimpiada Wiedzy Rolniczej

  Wzorem lat ubiegłych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego przeprowadzona zostanie dwuetapowa XXXII Olimpiada Wiedzy Rolniczej. Eliminacje powiatowe odbędą się 30 września 2022r. o godz. 10.00 w Zespole Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. Celem olimpiady jest krzewienie wiedzy wśród młody rolników, która przyczyni się do upowszechniania postępu w rolnictwie. Uczestnikami olimpiady mogą być młodzi rolnicy w wieku 18-40 lat, właściciele gospodarstw rolnych oraz osoby gospodarujące z rodzicami.

   

   

 • Dożynki w Łążynie za nami. Dziękujemy za wspólną zabawę!

  Dziękujemy za wspólną zabawę na dożynkach 2022

  Po trzech latach znów bawiliśmy się wspólnie na dożynkach, dziękując rolnikom za ich pracę. Piękne, okazałe wieńce ze zbóż, kosze owoców i kwiatów, a przede wszystkim wspaniałe, ozdobne bochny chleba to symbole święta plonów. Wszystkie nasze sołectwa i koła gospodyń wyeksponowały piękną wiejskość gminy Obrowo. Starostą dożynkowym był w tym roku Mariusz Marcinkowski z Łążynka, a starościną Ewelina Zielińska z Łążyna. Odznaki za zasługi dla powiatu otrzymali Henryk Kamiński i Ryszard Cąbrowski.

   

Stronicowanie

Przejdź do początku strony