Przejście do sekcji:

Treść strony - Rolnictwo

Stronicowanie

 • Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2024 rozpoczęty!

  Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2024 rozpoczęty!

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XXI Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w nim mogą wziąć zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne

 • Informacja  dla rolników ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego w 2024 roku.

  Rolnik, który będzie chciał uzyskać zwrot podatku akcyzowego powinien: w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich potwierdzonymi kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
   

   

 • Doustne szczepienie lisów

  Doustne szczepienie lisów

  Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Toruniu, w związku z planowaną w okresie od 11 do 20 września 2023r na obszarze wschodniej części wojewódzwa kujawsko – pomorskiego akcją doustnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

 • Afrykański Pomór Świń - szkolenie

  Afrykański Pomór Świń - szkolenie

  Urząd Gminy Obrowo informuję, iż za pośrednictwem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Toruniu, w związku z możliwym  zagrożeniem wystąpienia Afrykańskiego Pomoru Świń zaprasza na szkolenie w dniu 31.08.2023 r. o godz. 9:00 w świetlicy przy Urzędzie. 

 • Komunikat dotyczący rolnictwa ekologicznego

  Komunikat dotyczący rolnictwa ekologicznego

  W 2023 roku rolnicy, którzy złożyli wniosek o przyznanie płatności ekologicznych mogą dodatkowo zawnioskować o przyznanie płatności ekologicznych w ramach Pakietu 7. Uprawy paszowe na gruntach ornych, Pakietu 8. Trwałe użytki zielone oraz Pakietu 9. Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi (w odniesieniu do upraw paszowych na gruntach ornych i TUZ) do gruntów, do których nie ubiegali się o ich przyznanie, jeżeli grunty te były wskazane we wniosku o przyznanie płatności ekologicznych. 

   

 • Materiał siewny - pomoc związana z kryzysem wojennym

  Materiał siewny - pomoc związana z kryzysem wojennym

  Do dnia 14.08.2023 r. Agencja prowadzi nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych w plonie głównym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany dla producenta rolnego, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

 • Płatność dla małych gospodarstw

  Płatność dla małych gospodarstw

  Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wprowadzone zostało ułatwienie dla rolników, którzy posiadają małe gospodarstwa - o powierzchni do 5 ha - i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok. Zgodnie z art. 147a ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 w 2023 r. rolnikowi może być przyznana płatność dla małych gospodarstw, na podstawie złożonego przez rolnika żądania

 • Informacja o zasadach ochrony biologicznej osób i zwierząt w związku z działaniami podejmowanymi na obszarach podwyższonego ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich

  Informacja o zasadach ochrony biologicznej osób i zwierząt w związku z działaniami podejmowanymi na obszarach podwyższonego ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Toruniu, w związku ze stwierdzonymi na terenie kraju ogniskami grypy ptaków u ptaków dzikich, przesyla w  opracowane przez Główny Inspektorat Weterynarii, zasady ochrony biologicznej osób i zwierząt.

Stronicowanie

Przejdź do początku strony