Przejście do sekcji:

Treść strony - Inwestycje

Inwestycje

Stronicowanie

 • Cztery kolejne gminne drogi z asfaltem

  Cztery kolejne gminne drogi z asfaltem

  Głogowo: ulica Sarnia, Brzozówka: ulice Dębowa i Śliwkowa, Zawały: działka 52/4 – zjazd do stacji diagnostycznej – na tych czterech gminnych drogach drogowcy wylali asfalt. Wkrótce wykonają zjazdy na posesje i pobocza. W ramach zawartej w listopadzie 2020 roku asfalt zyskają jeszcze trzy drogi w Osieku nad Wisłą: Tulipanowa, Storczykowa, Radosna, ulica Osiedlowa w Obrowie i gminne drogi w Zawałach przy działkach 48/7 i 48/13.

   

 • Jesienny numer Kuriera Obrowa już czeka

  Jesienny numer Kuriera Obrowa już czeka

  Opublikowaliśmy elektroniczną wersję jesiennego Kuriera Obrowa. Tradycyjna, papierowa forma czasopisma wkrótce trafi do Państwa domów. W jesiennym numerze mamy dla Państwa stałe działy oraz kilka nowych tematów. O czym piszemy? Podsumowujemy wakacyjne wyjazdy i zajęcia dla naszych dzieci, opowiadamy o zakupach dla szkół i projektach realizowanych w szkołach dla mieszkańców, pokazujemy, jakie ulice zyskały asfalt w ostatnim czasie oraz m. in. podsumowujemy sportowe pół roku naszych zawodników.

   

 • Po walnym LGD Podgrodzie Toruńskie

  Po walnym LGD Podgrodzie Toruńskie

  Boisko w Silnie, siłownie zewnętrzne w Głogowie, Osieku nad Wisłą, Szembekowie, Dobrzejewicach, Brzozówce, adaptacja budynku po byłej szkole w Sąsiecznie na świetlicę wiejską, a także przyszła rewitalizacja dawnego dworca PKP w Obrowie to tylko niektóre z inwestycji, jakie realizujemy dzięki współpracy z Lokalną Grupą Działania "Podgrodzie Toruńskie." Troje przedstawicieli naszej gminy: wójt Andrzej Wieczyński, Marzena Słupczewska i Krzysztof Michalski zostali wybrani na kolejną kadencję do zarządu LGD.

 • Zakończył się planowany remont drogi gminnej nr 101013C w miejscowości Kawęczyn

  Zakończył się planowany remont drogi gminnej nr 101013C w miejscowości Kawęczyn

  Prace zostały wykonane na niemal 800-metrowym odcinku (od 959 m do 1742 m istniejącej trasy). Inwestycja obejmowała: rozbudowę jezdni, wykonanie chodników, poboczy, zatoczek dla autobusów oraz znaków informujących o znajdującym się w pobliżu przejeździe kolejowym. Zostało zbudowane przejście dla pieszych z odpowiednim oznakowaniem i oświetleniem, zasilanym poprzez system słoneczno-wiatrowy.

 • Szkoła w Obrowie rozbudowana, po termomodernizacji

  Szkoła w Obrowie rozbudowana, po termomodernizacji. Film

  Dobiega końca rozbudowa i termomodernizacja szkoły podstawowej w Obrowie. Trwają ostatnie poprawki i prace wykończeniowe. Szkoła zyskała nową aulę, toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, windy, hall z szafkami dla każdego ucznia i nową dyżurkę. Oko cieszy nowa elewacja. Na rozbudowę gmina przeznaczyła 906 tysięcy złotych, a na termomodernizację  1 mln 475 tys. Uroczyste otwarcie rozbudowanej placówki zaplanowane jest na październik.

   

 • Nasze szkoły są dobrze przygotowane do nowego roku szkolnego

  Nasze szkoły są dobrze przygotowane do nowego roku szkolnego

  Pod koniec sierpnia w urzędzie gminy odbyło się spotkanie się z dyrektorami gminnych szkół. Wójt Andrzej Wieczyński podziękował dyrektorom za przygotowanie placówek do nowego roku szkolnego i zapewnił, że oświata nadal będzie dla gminy priorytetem. W tym roku szkolnym rozpoczynamy realizację projektu finansowanego ze środków unijnych, dzięki któremu do szkół trafi nowoczesny sprzęt dydaktyczny za ponad 525 tys. zł. Całkowita wartość projektu to ponad 1,7 mln zł.

   

 • Trwa remont drogi powiatowej Zębowo - Zębówiec

  Trwa remont drogi powiatowej Zębowo - Zębówiec

  Do końca roku ma zakończyć się przebudowa drogi powiatowej Zębowo – Zębówiec. Wykonawca znaczną część prac ma już za sobą. Położono wyrównawczą warstwę asfaltu oraz poszerzono jezdnię. Wkrótce ułożona będzie kolejna warstwa asfaltu, przebudowane zostaną pobocza i skrzyżowania, wykonane rowy odwaniające. Wykonawca zbuduje zatoki autobusowe i przejścia dla pieszych. Gmina Obrowo współfinansuje remont, dokładając do przebudowy 240 tysięcy złotych.

   

   

   

   

 • Trwają prace nad rozbudową sieci wod-kan

  Trwają prace nad rozbudową sieci wod-kan

  Są to inwestycje podziemne, niespektakularne, czasochłonne i jednocześnie niezwykle kosztowne. Stanowią podstawę do dalszego rozwoju gminy. Gmina w 96% jest zwodociągowana, a w 51,12 % skanalizowana. W 2020 roku na gospodarkę wodno-ściekową wydaliśmy 6 mln zł. Plan na 2021 rok to 7 mln 25 tys. zł. Aktualne główne inwestycje to budowa wodociągu w miejscowości Silno – Obory - Smogorzewiec oraz w Dzikowie, kanalizacja w Szembekowie oraz w Silnie (II etap).

   

   

 • Ciężarówka na jezdni

  Szembekowo, Łążyn, Łążynek, Głogowo, Brzozówka – tu przybywa asfaltu

  Postępują prace na drogach naszej gminy. W pierwszym etapie prac drogowcy położyli asfalt na ulicy Leśnej w Dzikowie, Polnej w Obrowie i Długiej w Sąsiecznie. Obecnie kończą asfaltowanie w Łążynie (działka nr 161) i Łążynku (działka 184/2). W Szembekowie trwają prace wykończeniowe na ul. Osiedlowej.  przy poboczach, malowane będzie oznakowanie poziome oświetlone przejście dla pieszych. W czerwcu przybędą nam więc blisko 4 km asfaltowych dróg.

   

   

   

 • Trwa rozbudowa sieci gazowej w naszej gminie 

  Trwa rozbudowa sieci gazowej w naszej gminie 

  Firma Duon rozbudowuje sieć gazową w gminie Obrowo. Obecnie prowadzone są prace projektowe dla ulicy Śliwkowej, Węgierkowej, Wiśniowej i Owocowej w Brzozówce. Równocześnie podpisywane są umowy przyłączeniowe z mieszkańcami ulicy Granatowej, Żurawinowej, Brzoskwiniowej, Gruszowej i Jabłoniowej w Brzozówce oraz Baśniowej, Bajkowej i Leszczynowej w Głogowie. Za naszym pośrednictwem firma prosi zainteresowanych mieszkańców wymienionych ulic o kontakt ze swoim biurem obsługi.
  #obrowonaszagmina #razemdlaobrowa

   

   

Stronicowanie

Przejdź do początku strony