Przejście do sekcji:

Treść strony - Informacje ZUS i KRUS

Stronicowanie

 • Kto otrzymuje wysokie emerytury?

  Kto otrzymuje wysokie emerytury?

  Nie każdy po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego od razu przechodzi na emeryturę. Część osób odkłada ten moment, licząc na wyższe świadczenie. Tak zrobiła emerytka z Bydgoszczy, która zdecydowała się skorzystać ze świadczenia po przepracowaniu 61 lat, kończąc karierę zawodową w wieku 81 lat. Dziś otrzymuje najwyższą w Polsce przyznaną kobiecie emeryturę w wysokości 37,4 tys. zł brutto. 

 • Upływa termin złożenia zaświadczenia lub oświadczenia w sprawie wysokości należnego podatku dochodowego za 2023 rok

  Upływa termin złożenia zaświadczenia lub oświadczenia w sprawie wysokości należnego podatku dochodowego za 2023 rok

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że zbliża się termin złożenia zaświadczenia właściwego organu podatkowego lub oświadczenia o nieprzekroczeniu rocznej kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za 2023 rok od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

 • Więcej nowych emerytów i rencistów z kontem bankowym

  Więcej nowych emerytów i rencistów z kontem bankowym

  Emerytura czy renta przekazywana na konto bankowe to bardzo bezpieczna i wygodna forma wypłaty.  Dostrzega to coraz więcej świadczeniobiorców ZUS-u, szczególnie tych nowych. Tylko w I kw. 2024 r. wskaźnik ubankowienia dla nowo przyznanych świadczeń przekroczył 85 proc. 

 • ZUS planuje kolejne dyżury telefoniczne

  ZUS planuje kolejne dyżury telefoniczne

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje kolejne dyżury eksperckie. W dniach 20-24 maja pod telefonem czekać będą eksperci, których będzie można zapytać m.in. o emerytury, renty, zasiłki, rehabilitację leczniczą, świadczenie przedemerytalne, ulgi w spłacie należności, 800+, czy 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego

   

 • Okno transferowe otwarte do 31 lipca

  Okno transferowe otwarte do 31 lipca

  Do końca lipca osoby urodzone po 1968 roku mogą zmienić decyzję dotyczącą przekazywania części składki emerytalnej na drugi filar. Zgodnie z ich dyspozycją może ona trafiać do otwartego funduszu emerytalnego i ZUS-u albo tylko do ZUS-u. Pisemne oświadczenie w tej sprawie można złożyć w ZUS-ie osobiście, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną przez PUE ZUS.

 • Wciąż można wnioskować o rodzinny kapitał opiekuńczy

  Wciąż można wnioskować o rodzinny kapitał opiekuńczy

  Rodzice mogą otrzymać  do  12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca. Wystarczy tylko złożyć wniosek. O świadczenie może ubiegać się każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Nie jest istotne  czy rodzice są w związku małżeńskim, pozostają w nieformalnych związkach, czy  samotnie wychowują dzieci.

 • Informacja o wysokości rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego za 2024 r.

  Informacja o wysokości rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego za 2024 r.

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2024 r. (M.P. z 2024 r., poz. 337), roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego za rok 2024 od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi 4358 zł.

   

Stronicowanie

Przejdź do początku strony