Przejście do sekcji:

Treść strony - Lista organizacji pozarządowych

Lista organizacji pozarządowych

Na terenie gminy Obrowo prowadzą aktywną działalność:

 • kluby sportowe (w tym uczniowskie kluby sportowe),
 • jednostki ochotniczych straży pożarnych,
 • kluby seniora,
 • stowarzyszenia,
 • koła,
 • fundacje

Na terenie gminy w roku 2021 funkcjonowały następujące organizacje pozarządowe:

 1. Kluby sportowe (w tym uczniowskie kluby sportowe):
  1. Klub Sportowy „Orzeł Głogowo”,
  2. Uczniowski Klub Sportowy „KOMETA” Obrowo,
  3. Akademia Karate Tradycyjnego „Budo” Osiek nad Wisłą,
  4. Uczniowski Klub Sportowy „Feniks Obrowo”,
  5. Uczniowski Klub Sportowy „A&W Team Obrowo”,
  6. Toruński Klub Karate – DO „Ronin”,
  7. Klub Sportowy „Impact Obrowo”,
  8. Uczniowski Klub Sportowy „Florian” w Dobrzejewicach,
  9. Uczniowski Klub Sportowy „Jordan Obrowo”,
  10. Uczniowski Klub Sportowy „Park” w Łążynie II przy SP w Łążynie II,
  11. Klub Sportowy „Tygrysy” – Głogowo,
  12. Ludowy Klub Sportowy „Start” w Brzozówce,
  13. Uczniowski Klub Sportowy „Start” w Brzozówce,
  14. Klub Jeździecki „Caruso” w Sąsiecznie,
  15. Szkoła Pływania „Manta” – Głogowo,
  16. Klub Sportowy „Wisła Osiek”.
 1. Koła i Stowarzyszenia:
  1. Kółko Rolnicze w Łążynie II,
  2. Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Edukacja dla demokracji” w Zębowie,
  3. Kółko Rolnicze w Brzozówce,
  4. Obywatelski Komitet Pomocy Dzieciom w Obrowie,
  5. Stowarzyszenie Pomoc Osobom Niepełnosprawnym „Podaj Rękę” w Obrowie,
  6. Stowarzyszenie „Towarzystwo Rozwoju Gmin” w Obrowie,
  7. Kółko Rolnicze w Skrzypkowie,
  8. Kółko Rolnicze w Dobrzejewicach,
  9. Kółko Rolnicze w Zębówcu,
  10. Kółko Rolnicze w Szembekowie,
  11. Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Ziem Toruńskich w Brzozówce,
  12. Obrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu „Nasza Szkoła”,
  13. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Kraina Uśmiechu” w Łążynie II,
  14. Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich „Jeden Świat” w Zawałach,
  15. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Osiek nad Wisłą,
  16. Stowarzyszenie Nasze Silno,
  17. Stowarzyszenie Przyjaciół Brzozówki,
  18. Stowarzyszenie Przyjaciół Rodzin i Dzieci ze Spektrum Autyzmu i Niepełnosprawnych „Miś Uszatek” w Oborach,
  19. Stowarzyszenie Wędkarskie Osiek,
  20. Stowarzyszenie „Fabryka Aktywności” w Silnie,
  21. Koło Gospodyń Wiejskich w Oborach,
  22. Stowarzyszenie „Cesteka” w Dzikowie,
  23. Stowarzyszenie Inna Wieś Stajenczynki,
  24. Stowarzyszenie Kurs Na Obrowo,
  25. Stowarzyszenie Vis Vitalis w Osieku nad Wisłą,
  26. Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Strzeleckie BAZA IV w Brzozówce,
  27. Stowarzyszenie „Historia Naszej Ziemi” w Dzikowie,
  28. Stowarzyszenie o charakterze strzeleckim i kolekcjonerskim „SNAJPER” w Głogowie.
 1. Kluby seniora:
  1. Klub Seniora „Sami Swoi”,
  2. Klub Seniora „Przyjaciele z Głogowa”.
 1. Ochotnicze Straże Pożarne:
  1. Ochotnicza Straż Pożarna Zawały,
  2. Ochotnicza Straż Pożarna Kawęczyn,
  3. Ochotnicza Straż Pożarna Szembekowo,
  4. Ochotnicza Straż Pożarna Łążynek,
  5. Ochotnicza Straż Pożarna Dobrzejewice,
  6. Ochotnicza Straż Pożarna Osiek nad Wisłą,
  7. Gminny Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Obrowie.
 1. Fundacje:
  1. Fundacja „Feniks” – Silno,
  2. Fundacja „Pokonać Alergię” – Głogowo,
  3. Fundacja „Klucz” – Zawały,
  4. Fundacja Krzysztofa Czerepiuka – „Słoneczny Promyk” – Głogowo,
  5. Fundacja „Łopacińskich Świat” – Brzozówka,
  6. Fundacja „Katharsis” – Osiek nad Wisłą,
  7. Fundacja Ubuntu. Jestem, ponieważ jesteśmy – Obrowo,
  8. Fundacja „Trybik” – Brzozówka.

 

Przejdź do początku strony