Przejście do sekcji:

Treść strony - Zarządzenia

Zarządzenie nr 39/2022 Wójta Gminy Obrowo z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert nr 2/2022 na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Obrowo, prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2022/2023”

Przejdź do początku strony