Przejście do sekcji:

Treść strony - Komunikaty i ostrzeżenia

Informacja o akcji doustnego szczepienia lisów wolnożyjących przeciwsko wściekliźnie

Ostrzeżenie o ryzyku lub przekroczeniu poziomu dopusczalnego pyłu zawieszonego PM10 lub poziomu docelowego benzo(a)pirenu w powietrzu

Przekazujemy ostrzeżenie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o ryzyku lub przekroczeniu poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 lub poziomu docelowego benzo(a)pirenu w powietrzu.

Przejdź do początku strony