Przejście do sekcji:

Treść strony - Herb Gminy Obrowo

  • Gmina_Obrowo_herb

Ogólne informacje na temat zasad wykorzystywania herbu gminy

Wzór oraz zasady stosowania herbu, flagi i pieczęci gminy Obrowo zostały wprowadzone w 2008 roku uchwałą nr XVI/113/2008 Rady Gminy Obrowo z dnia 22 lipca 2008 roku.

Zgodnie z ww. uchwałą herb może być umieszczany m. in. na pismach i drukach urzędowych Rady Gminy i Urzędu Gminy w Obrowie, a także w winietkach czasopism lokalnych i w wydawnictwach książkowych wyłącznie za zgodą wójta gminy Obrowo. Herb, flaga i pieczęcie są znakami prawnie chronionymi i mogą być używane w całości tylko za zgodą i na warunkach określonych przez wójta.

Szczegółowych informacji udziela Magdalena Krzyżanowska, spec. ds. komunikacji i kontaktów z mediami tel. 56 678 60 22 wew. 185, e-mail: m.krzyzanowska@obrowo.pl

Przejdź do początku strony