Przejście do sekcji:

Treść strony - Gminny Punkt Konsultacyjno - Informacyjny "Czyste Powietrze"

  • Gminny Punkt Konsultacyjno- Informacyjny "Czyste powietrze "

Gminny Punkt Konsultacyjno - Informacyjny "Czyste Powietrze"

URZĄD GMINY OBROWO
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo
p. nr 36
numer tel. : 56 678 60 22 wew. 180

Pomoc w wypełnianiu wniosków odbywa się w Gminnym Punkcie Konsultacyjno- Informacyjnym w dniach: od poniedziałku do piątku – w godz. 11.00 – 13.00


 

Dane liczbowe dotyczące programu „Czyste Powietrze” w Gminie Obrowo

Zgodnie z §2 ust. 2 pkt 6 aneksu do porozumienia w sprawie realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze poniżej udostępniamy dane o ilości złożonych wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z wymianą źródeł ciepła i poprawą efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych z terenu Gminy Obrowo.
Realizacja Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" w Gminie Obrowo

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie [szt.]

1 520

Liczba zawartych umów [szt.]

1 437

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć [szt.]

     973   

Kwota wypłaconych dotacji [zł]

          22 395 116,63


 Stan na dzień 31.12.2023 r. (Włącznie) 


 

  • Wstępna deklaracja do programu „Ciepłe Mieszkanie”

    Wstępna deklaracja do programu „Ciepłe Mieszkanie”

    W związku z ogłoszeniem Programu „Ciepłe Mieszkanie – drugi nabór”, Gmina Obrowo  zaprasza zainteresowanych mieszkańców gminy do wypełnienia wstępnej deklaracji do programu „Ciepłe Mieszkanie” w celu oszacowania liczby osób zainteresowanych udziałem w Programie. Termin składania deklaracji wstępnych - 29.01.2024 roku.

     

Przejdź do początku strony