Przejście do sekcji:

Treść strony - Położenie i powierzchnia

Położenie i powierzchnia gminy Obrowo

Gmina Obrowo zlokalizowana jest w środkowej części województwa kujawsko-pomorskiego, w  powiecie toruńskim. Gmina położona jest wzdłuż drogowej i kolejowej trasy Toruń-Warszawa. Przebiegające obok siebie szlaki komunikacyjne dzielą ją na dwie części, zbliżone do siebie wielkością –część północną, o charakterze rolniczo-przemysłowym i część południową, obejmującą głównie tereny leśne.

Gmina Obrowo graniczy z następującymi gminami:

 • Czernikowo, Lubicz i Wielka Nieszawka (powiat toruński)
 • Ciechocin (powiat golubsko-dobrzyński)
 • Aleksandrów Kujawski i miasto Ciechocinek (powiat aleksandrowski)

Strukturę Gminy stanowi 21 sołectw wiejskich:

 • Bartoszewo
 • Brzozówka
 • Dobrzejewice
 • Dzikowo
 • Głogowo
 • Kawęczyn
 • Kazimierzewo
 • Łążyn II
 • Łążynek
 • Obory
 • Obrowo
 • Osiek nad Wisłą
 • Silno
 • Sąsieczno
 • Skrzypkowo
 • Smogorzewiec
 • Stajenczynki
 • Szembekowo
 • Zawały
 • Zębowo
 • Zębówiec

Gmina Obrowo położona jest w środkowej części województwa kujawsko pomorskiego w powiecie toruńskim ziemskim. Ogólna powierzchnia obszaru gminy wynosi 16197 ha, z czego 55% zajmują tereny rolne, a 35% lasy.
Klimat ma charakter przejściowy pomiędzy chłodnym i wilgotnym obszarem pomorskim, a suchą i ciepłą dzielnicą środkową.
Podstawową funkcją gospodarczą gminy Obrowo do przełomu wieków XX i XXI była produkcja rolna. Rolnicza przydatność gleb na obszarze gminy jest przestrzennie zróżnicowana, ponieważ w części dolinnej przeważają gleby piaskowe różnych typów genetycznych, a lokalnie występują czarnoziemy i mady. 
Od ponad 10 lat zauważamy zmiany w charakterze gospodarczym gminy Obrowo. Rozwój małych i średnich firm, a także rozwój budownictwa domów jednorodzinnych w rejonie wsi: Głogowo, Brzozówka, Zawały, Obrowo, Osiek nad Wisłą, Stajenczynki, Dzikowo, Silno sprawiły, że gmina Obrowo stała się gminą podmiejską, nazywaną także „sypialnią Torunia”, położoną w pięknym otoczeniu użytków zielonych, które zajmują obszar 5623 ha, czyli 34,7% powierzchni gminy.
Największe kompleksy leśne znajdują się w południowej i zachodniej części gminy w rejonie wsi: Sąsieczno, Osiek nad Wisłą, Dzikowo, Silno, Smogorzewiec, Stajenczynki i Obory.

Mapa gminy Obrowo

 

Przejdź do początku strony