Przejście do sekcji:

Treść strony - Ochrona danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest  Wójt Gminy Obrowo. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, telefonicznie: 56 678 60 22 lub e-mailowo: obrowo@obrowo.pl.

Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych. Jest nim Wiesław Wernerowicz, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@obrowo.pl.

Wszelkie klauzule informacyjne znajdą Państwo na stronie bip.obrowo.pl w zakładce: Ochrona danych osobowych

Przejdź do początku strony