Przejście do sekcji:

Treść strony - Inwestycje - rok 2014

Inwestycje w gminie Obrowo w 2014 roku

Wydatki na inwestycje zaplanowano w kwocie 10.683.500zł i zostały one zrealizowane w kwocie 10.655.937,52zł tj. 99,74%

Przejdź do początku strony