Przejście do sekcji:

Treść strony - Odpady komunalne

Kontakt ws. odbioru odpadów

Gospodarką odpadami w Urzędzie Gminy Obrowo zajmuje się Daria Szczęsna, tel. 56 678 60 22 wew. 182

e-mail: odpadykomunalne@obrowo.pl

Zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem za odbiór i zagospodarowanie odpadów w latach 2020 - 2021 z terenu gminy Obrowo odpowiada Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu z siedzibą w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159.

Kontakt do MPO Sp. z o.o. w Toruniu:

sekretariat: tel. 56 63 98 119, e-mail: sekretariat@mpo.torun.pl

Biuro Obsługi Klienta tel. 56 63 98 124, e-mail: bok@mpo.torun.pl

Gmina prowadzi punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który znajduje się w Dobrzejewicach przy oczyszczalni ścieków (zjazd od drogi krajowej nr 10).

Przejdź do informacji o zasadach działania i godzinach otwarcia pszoku

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Obrowo

Stronicowanie

 • Złóż wniosek o dofinansowanie w zakresie transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w 2022 roku

  Złóż wniosek o dofinansowanie do transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest

  Ogłaszamy nabór wniosków na dofinansowanie transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w 2022 roku. Dzięki środkom pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnego odbioru azbestu z posesji. Pula środków przewidzianych na to zadanie w naszej gminie na 2022 rok wynosi 71.750 zł. O przyznaniu finansowania decyduje kolejność zgłoszeń. Wzór wniosku udostępniamy w załączniku. 

   

 • Harmonogram odbioru odpadów w 2022 roku

  Harmonogram odbioru odpadów w 2022 roku

  Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów podpisana. W latach 2022 - 2023 ponownie obsługiwać nas będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu, które wygrało przetarg. W urzędzie są już dostępne harmonogramy odbioru odpadów w wersji papierowej, a wersję elektroniczną zamieszczamy w treści informacji. Częstotliwość wywozu w stosunku do bieżącego roku nie uległa zmianie. Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów na dziś dla mieszkańców nie wzrasta.

 • 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości - zmiana terminu odbioru odpadów

  11 listopada - zmiana terminu odbioru odpadów

  Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu informuje, że ze względu na Narodowe Święto Niepodległości przypadające na 11 listopada ulega zmianie termin odbioru zmieszanych odpadów komunalnych. W środę (10.11) – MPO odbiera odpady tak, jak w każdą środę oraz wywozi pojemniki z Głogowa przypadające na trasę czwartkową; W czwartek (11.11) – dzień wolny; W piątek (12.11) – MPO odbiera odpady tak, jak w każdy piątek. Dodatkowo zostaną opróżnione pojemniki przypadające na drugą połowę czwartku: z Szembekowa, Stajenczynek, Sąsieczna, Dzikowa Chrap oraz Osieka nad Wisłą – Łęg.

 • 5 pojemników na odpady

  Święto 3 Maja - zmiana terminu odbioru odpadów 

  Ze względu na Święto Konstytucji 3 Maja zmieniają się terminy odbioru odpadów. W poniedziałek jest dzień wolny. We wtorek 4 maja MPO odbierze odpady tak, jak w poniedziałek oraz wykona połowę trasy wtorkowej: Łążynek od numeru 76 do 123, Dobrzejewice ul. Kościelna i Wesoła. W środę 5 maja odpady będą odbierane jak w środę oraz dokończona ma być trasa z wtorku.
  #obrowonaszagmina

 • kontenery na odpady

  Otwieramy pszok. Przypominamy zasady jego działania

  W środę 21 kwietnia otwieramy pszok w Dobrzejewicach. Punkt będzie czynny w środy, czwartki i w piątki w godz. 8.00 - 16.00, w soboty w godz. 9.00 - 12.00. Przypominamy: pszok przeznaczony jest wyłącznie dla mieszkańców naszej gminy, nie firm! Przyjmowane są w nim odpady surowcowe i niebezpieczne – już posegregowane. Mieszkańcy mają możliwość nieodpłatnego oddania w pszok do 300 kg odpadów poremontowych i budowlanych na gospodarstwo domowe rocznie.
  #obrowonaszagmina

   

Stronicowanie

Przejdź do początku strony