Przejście do sekcji:

Treść strony - Odpady komunalne

Kontakt ws. odbioru odpadów

Gospodarką odpadami w Urzędzie Gminy Obrowo zajmuje się Daria Szczęsna, tel. 56 678 60 22 wew. 182

e-mail: odpadykomunalne@obrowo.pl


Czy wiesz, jak segregować odpady?

Przejdź do informacji o zasadach segracji odpadów komunalnych


Gmina prowadzi punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który znajduje się w Dobrzejewicach przy oczyszczalni ścieków (zjazd od drogi krajowej nr 10).

Przejdź do informacji o zasadach działania i godzinach otwarcia pszoku


Zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem za odbiór i zagospodarowanie odpadów w latach 2022 - 2023 z terenu gminy Obrowo odpowiada Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu z siedzibą w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159.

Kontakt do MPO Sp. z o.o. w Toruniu:

sekretariat: tel. 56 63 98 119, e-mail: sekretariat@mpo.torun.pl

Biuro Obsługi Klienta tel. 56 63 98 124, e-mail: bok@mpo.torun.pl

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Obrowo

Stronicowanie

 • 15 sierpnia - zmiana terminu odbioru odpadów

  15 sierpnia - zmiana terminu odbioru odpadów

  Ze względu na święto MPO wprowadza zmiany w terminie odbioru odpadów. We wtorek 16 08 odpady będą wywożone jak w każdy poniedziałek oraz dodatkowo MPO opróżni pojemniki z następujących ulic w Brzozówce: Malinowa, Jeżynowa, Jesionowa, Jarzębinowa, Jaworowa, Akacjowa, Wierzbowa, Owocowa, Poziomkowa, Truskawkowa, Szkolna, Agrestowa, Porzeczkowa, Winogronowa, Aroniowa, Jagodowa, Okrężna, Śliwkowa, Węgierkowa. W środę 17 08 odpady będą odbierane jak w każdą w środę oraz MPO dokończy trasy wtorkowe.

   

 • Do pszoku oddaj odzież, igły, strzykawki, a także nadmiar bioodpadów

  Do pszoku oddaj odzież, igły, strzykawki, a także nadmiar bioodpadów

  Na ostatniej sesji radni poszerzyli rodzaje odpadów przyjmowanych w pszokach. Zdecydowali, że będzie można oddawać do nich także odzież, igły i strzykawki. Radni wprowadzili też nowy limit bezpłatnego przyjmowania przez pszok odpadów budowlanych i remontowych – 1 m3 (było 300 kg) oraz nowy limit ilości odbioru bioodpadów. W zabudowie jednorodzinnej, której właściciele nie kompostują odpadów, bioodpady będą odbierane w ilości 120 l z pojemnika plus 600 l z worków jednorazowo (to ok. 5 worków).

   

 • W Osieku nad Wisłą powstaje pszok

  W Osieku nad Wisłą powstaje pszok

  W Osieku nad Wisłą, przy ul. Agrestowej, powstaje drugi w naszej gminie pszok, czyli punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Punkt będzie nowoczesny, estetyczny i ogrodzony. Koszt zadania to 589 000 zł. Na budowę obiektu gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 375 000 zł z Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nowy pszok będzie miał wymiary 30 x 18 metrów i utwardzoną nawierzchnię. Na placu staną pojemniki i kontenery na odpady oraz portiernia o wym. 3 x 4 m.

   

 • Złóż wniosek o dofinansowanie w zakresie transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w 2022 roku

  Złóż wniosek o dofinansowanie do transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest

  Ogłaszamy nabór wniosków na dofinansowanie transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w 2022 roku. Dzięki środkom pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnego odbioru azbestu z posesji. Pula środków przewidzianych na to zadanie w naszej gminie na 2022 rok wynosi 71.750 zł. O przyznaniu finansowania decyduje kolejność zgłoszeń. Wzór wniosku udostępniamy w załączniku. 

   

 • Harmonogram odbioru odpadów w 2022 roku

  Harmonogram odbioru odpadów w 2022 roku

  Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów podpisana. W latach 2022 - 2023 ponownie obsługiwać nas będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu, które wygrało przetarg. W urzędzie są już dostępne harmonogramy odbioru odpadów w wersji papierowej, a wersję elektroniczną zamieszczamy w treści informacji. Częstotliwość wywozu w stosunku do bieżącego roku nie uległa zmianie. Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów na dziś dla mieszkańców nie wzrasta.

Stronicowanie

Przejdź do początku strony