Przejście do sekcji:

Treść strony - Odpady komunalne

Kontakt ws. odbioru odpadów

Gospodarką odpadami w Urzędzie Gminy Obrowo zajmuje się Daria Szczęsna, tel. 56 678 60 22 wew. 182
e-mail: odpadykomunalne@obrowo.pl


 


 

Czy wiesz, jak segregować odpady?

Przejdź do informacji o zasadach segracji odpadów komunalnych

W punktach nieodpłatnie przyjmowane są od mieszkańców gminy następujące odpady komunalne:

 • przeterminowane lekarstwa,
 • zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe,
 • zużyte baterie i  akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki,  odkurzacze, żelazka, komputery, monitory itp,  
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,  a także  odpady budowlane i  rozbiórkowe,
 • chemikalia i zużyte opony,
 • odpady biodegradowalne, odpady zielone,
 • odzież i tekstylia,
 • odpady nie kwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyiku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi - szczególnie igły i strzykawki.

Pszoki przeznaczone są wyłącznie dla mieszkańców. W punktach nie są przyjmowane odpady od firm, ponieważ gminny system gospodarowania odpadami obejmuje tylko posesje zamieszkałe. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy muszą zawrzeć osobną umowę z firmą odbierającą odpady.

Zgodnie z Uchwała nr XXXIV/318/2022 Uchwała nr z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Obrowo i zagospodarowania tych odpadów pszoki przyjmują odpady budowlane i rozbiórkowe zbierane w sposób selektywny, pochodzące z prowadzenia drobnych prac we własnym zakresie, w ilości do 1 metra sześcienngo od nieruchomości rocznie. Pozostałe odpady gromadzone selektywnie przyjmowane są w pszokach bez ograniczeń.


Zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem za odbiór i zagospodarowanie odpadów w latach 2022 - 2023 z terenu gminy Obrowo odpowiada Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu z siedzibą w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159.

Kontakt do MPO Sp. z o.o. w Toruniu:

sekretariat: tel. 56 63 98 119, e-mail: sekretariat@mpo.torun.pl

Biuro Obsługi Klienta tel. 56 63 98 124, e-mail: bok@mpo.torun.pl


 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Obrowo


 

Stronicowanie

 • Stawka za odpady nadal taka sama

  Stawka za odpady nadal taka sama

  W odpowiedzi na liczne pytania mieszkańców informujemy, że stawka za odpady komunalne od 1 kwietnia 2022 roku nie zmieniła się, a więc obowiązuje nadal uchwała nr XXXI/286/2022 Rady Gminy Obrowo z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Obrowo oraz ustalenia stawki tej opłaty od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

   

 • Zmiana godzin otwarcia PSZOK w Osieku nad Wisłą.

  UWAGA! Zmiana godzin otwarcia PSZOK w Osieku nad Wisłą. W dniach od 16 do 19 lipca 2024 r., w związku z warunkami atmosferycznymi, ulegają zmianie godziny otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Osieku nad Wisłą, tj. od 6:00 do 13:00. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 • Informacja

  Informacja

  Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Toruniu informuję, że ze względu na Święto Bożego Ciała ulegną zmianie terminy wywozu.
  Trasa przypadająca na czwartek zostanie odebrana w środę (29.05).

  W przypadku większej ilości odpadów nieodebrane pojemniki zostaną opróżnione w piątek (31.05).

 • Informacja dotycząca utylizacji azbestu

  Informacja dotycząca utylizacji azbestu

  Szanowni mieszkańcy. 
  Osoby, które zmieniły pokrycie dachowe i są zainteresowane odbiorem i utylizacją azbestu z budynków mieszkalnych, prosimy do dnia 09.05.2024r. (do godziny 15.15) o informację o ilości przewidzianej do odbioru. Zgłoszenia można dokonywać osobiście jak również drogą telefoniczną oraz mailową.

Stronicowanie

Przejdź do początku strony