Przejście do sekcji:

Treść strony - OSP Łążynek

Zarząd OSP Łążynek

Prezes dh Paweł Cieszyński
Wiceprezes dh Jan Zakrzewski
Wiceprezes Naczelnik OSP dh Przemysław Lewandowski
Zastępca Naczelnika OSP dh Łukasz Konczalski 
Sekretarz dh Hubert Marcinkowski 
Skarbnik dh Sławomir Lesiński 
Gospodarz dh Michał Jurkiewicz

Przejdź do początku strony