Przejście do sekcji:

Treść strony - OSP Osiek nad Wisłą

Zarząd OSP Osiek nad Wisłą

Prezes dh Paweł Kwiatkowski
Wiceprezes dh Edward Żurek
Wiceprezes Naczelnik OSP dh Tomasz Wieczyński
Zastępca Naczelnika OSP dh Bartłomiej Parulski
Skarbnik dh Mariusz Maćkiewicz
Sekretarz dh Zbigniew Kamiński
Kronikarz dh Marzena Słupczewska
Gospodarz dh Tomasz Kwiatkowski
Członek dh Krzysztof Balewski

Przejdź do początku strony