Przejście do sekcji:

Treść strony - Bezpieczeństwo mieszkańców

Bezpieczeństwo mieszkańców

Stronicowanie

 • Ostrzeżenie o silnym wietrze

  W nocy z 17 na 18 lutego 2023 r. prognozowany jest silny wiatr o prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach przekraczający 90 km/h - ostrzega Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Prosimy mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz zabezpieczenie przedmiotów, które mogą zostać porwane przez podmuchy wiatru i spowodować dodatkowe zniszczenia lub zagrażać ludziom. 

 • Boisko w Obrowie pod czujnym okiem policjantów

  Boisko w Obrowie pod czujnym okiem policjantów

  Komisariat Policji w Dobrzejewicach informuje za naszym pośrednictwem o Planie działań priorytetowych dla rejonu służbowego 50. Policjanci informują, że plan ten dotyczy wybryków chuligańskich i niszczenia mienia publicznego na terenie kompleksu rekreacyjno - sportowego w Obrowie. Policja podejmie działania mające na celu eliminację tego problemu.

 • Pamiętaj o odśnieżaniu dachów i usuwaniu sopli

  Pamiętaj o odśnieżaniu dachów i usuwaniu sopli

  Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina o obowiązku odśnieżania dachów, balkonów i usuwaniu nawisów lodowych oraz sopli. - Ostatnie, intensywne opady śniegu spowodowały liczne interwencje Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej z tych zimowych akcji PSP dotyczyło usuwania skutków opadów śniegu – pisze Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego i publikuje komunikat zimowy skierowany do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych.

   

 • Nowy samochód dla policjantów z Dobrzejewic

  Nowy samochód dla policjantów z Dobrzejewic

  Dwa samorządy: gminy Obrowo i Czernikowo kupiły samochód dla policjantów Komisariatu Policji w Dobrzejewicach. To nowoczesna Skoda, którą wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński przekazał z wójtem Czernikowa Tomaszem Krasickim komendantowi Tomaszowi Markowskiemu. W trakcie spotkania policjanci podkreślali, że doceniają dużą pomoc samorządów dla dobrzejewickiej komendy. Mówili, że współpraca z władzami gmin jest wyjątkowo dobra i przynosi korzyści mieszkańcom rejonu. Żartowali, że otrzymali piękny prezent na święta.

   

 • Opaski odblaskowe dla bezpieczeństwa najmłodszych mieszkańców naszej gminy

  Opaski odblaskowe dla bezpieczeństwa najmłodszych mieszkańców naszej gminy

  Wszystkie dzieci z przedszkoli i szkół naszej gminy otrzymały od nas opaski odblaskowe. W okresie jesienno – zimowym są one szczególnie potrzebne, a nawet niezbędne dla bezpiecznego poruszania się przy drogach. Pamiętajmy, że zgodnie z prawem, pieszy poruszający się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym ma obowiązek używać odblasków w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.

   

 • Jakiej jakości będzie węgiel, który mamy kupować od PGE Paliwa?

  Jakiej jakości będzie węgiel, który mamy kupować od PGE Paliwa?

  Wśród wielu pytań kierowanych do nas w związku ze sprzedażą paliwa stałego po preferencyjnej cenie przeważają te dotyczące jakości węgla, który ma być dystrybuowany. Dlatego też publikujmy certyfikaty jakości węgla, które otrzymaliśmy od spółki PGE Paliwa. Ta firma, zgodnie ze wskazaniami rządu, będzie nam sprzedawać węgiel dla Państwa. 

   

 • Tabletki z jodkiem potasu – sprawdź miejsca dystrybucji

  Tabletki z jodkiem potasu – sprawdź miejsca dystrybucji

  Na polecenie władz centralnych gmina Obrowo ustaliła miejsca i zasady dystrybucji tabletek z jodkiem potasu. U nas będą one wydawane przez strażaków ochotniczych straży pożarnych i przez straż gminną w siedmiu lokalizacjach dobrze znanych mieszkańcom. Dystrybucja preparatu rozpocznie się dopiero w sytuacji zagrożenia radiacyjnego, po wydaniu stosownej decyzji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Obecnie takiego zagrożenia nie ma, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

   

 • Bezpieczeństwo sieci gazowych – mamy na to wpływ

  Bezpieczeństwo sieci gazowych – mamy na to wpływ

  Gaz ziemny to jedno z popularnych paliw stosowanych w gospodarstwach domowych. Uruchomienie i utrzymanie sieci gazociągów to skomplikowane zadanie, a jej eksploatacja wiąże się z wysokimi wymaganiami odnośnie bezpieczeństwa mieszkańców.  O przyczynach powstawania i sposobach zapobiegania awariom sieci gazowych opowiadają przedstawiciele firmy Duon Dystrybucja, która świadczy usługi przyłączeniowe w gminie Obrowo.

 • Zadaszona wiata rowerowa w Obrowie

  Zadaszona wiata rowerowa w Obrowie

  W Obrowie, przy pętli autobusowej, gmina ustawiła zadaszoną wiatę rowerową. Mieści się pod nią dziesięć jednośladów. Kolejne wiaty planujemy posadowić wkrótce Łążynie II oraz w Osieku nad Wisłą. Sprawdzamy też możliwości montażu wiat w innych miejscowościach. Wiata posłuży mieszkańcom dojeżdżającym na pętlę rowerem i przesiadającym się na autobus. W miastach tego typu funkcje pełnią parkingi samochodowe zwane park&ride (ang. zaparkuj i jedź), ulokowane na obrzeżach osiedli, blisko węzłów komunikacyjnych.

 • Policja z Dobrzejewic apeluje o zgłaszanie aktów wandalizmu

  Policja z Dobrzejewic apeluje o zgłaszanie aktów wandalizmu

  Policjanci z Dobrzejewic apelują za naszym pośrednictwem o zgłaszanie im aktów wandalizmu bądź jakichkolwiek innych nieprawidłowości. W piśmie skierowanym do urzędu policjanci zastępca komendanta prosi o pomoc w rozpowszechnieniu wśród mieszkańców Brzozówki informacji o zgłaszaniu do dzielnicowego aktów wandalizmu, nieodpowiedniego zachowania się młodzieży oraz wszelkich innych nieprawidłowości. Apelujemy zatem i my o kontakt z dobrzejewicką policją w niepokojących sprawach.

   

Stronicowanie

Przejdź do początku strony