Przejście do sekcji:

Treść strony - Inwestycje - rok 2004

Inwestycje w gminie Obrowo w 2004 roku

Wydatki na inwestycje zaplanowano uchwałą budżetową w kwocie 1.537.504 zł. W wyniku zwiększeń budżetu gminy wzrosły one do kwoty 3.166.877 zł, a wiec o kwotę 1.629.373 tj. o 106 % planu pierwotnego.

Przejdź do początku strony