Przejście do sekcji:

Treść strony - Inwestycje - rok 2003

Inwestycje w gminie Obrowo w 2003 roku

Wydatki na inwestycje zaplanowano w kwocie 4.627.181zł i zostały one zrealizowane w kwocie 4.576.918 zł, tj, w 98,9%.

Przejdź do początku strony