Przejście do sekcji:

Treść strony - Informacje

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi – zapraszamy do konsultacji

Zapraszamy organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt do przesyłania nam swoich uwag dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Obrowo w 2022 roku (zwanym dalej Programem).

Konsultacje kierujemy do organizacji pozarządowych, które obejmują swoim obszarem gminę Obrowo, a statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Poniżej publikujemy zarządzenie nr 5 / 2022 Wójta Gminy Obrowo ws. przeprowadzenia konsultacji. Program jest załącznikiem do ww. zarządzenia. Załącznikiem jest także formularz, na którym należy zgłaszać opinie. Uwagi do projektu uchwały należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Obrowie lub przesłać na adres obrowo@obrowo.pl.

Konsultacje potrwają do dnia 1 lutego 2022 r.

Przejdź do początku strony