Przejście do sekcji:

Treść strony - Styczeń

Ponad 2 mln 200 tysięcy zł dla niepublicznych przedszkoli i szkoły

W 2020 roku gmina Obrowo przeznaczyła na oświatę niesamorządową 2 200 166,33 zł. Ta kwota jest mocną pozycją na mapie wydatków oświatowych gminy. Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, niepubliczne przedszkola i szkoły otrzymują na każdego wychowanka comiesięczną dotację z budżetu gminy. Jej wysokość jest regulowana zgodnie z ogólną zasadą: im więcej samorząd gminny wydaje na „swoje” tj. gminne szkoły i przedszkola, tym wyższe wypłaca kwoty dotacji dla niesamorządowych placówek. U nas od lat wydatki na oświatę stanowią znaczącą pozycję budżetową, przypomnijmy - to ponad 30 mln złotych w roku 2019.


Niepubliczne przedszkola i szkoły otrzymują na każdego wychowanka comiesięczną dotację z budżetu gminy. W 2020 roku gmina Obrowo przeznaczyła dla niepublicznych przedszkoli 1 mln 105 tysięcy złotych.

Na terenie naszej gminy w 2020 roku funkcjonowało 5 przedszkoli niepublicznych:

  • Niepubliczne Przedszkole „Za Jordanem” w Kawęczynie (do przedszkola uczęszcza 42 dzieci) - w 2020 roku dotacja na zgłoszone dzieci wyniosła 263 315 zł,
  • Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Kraina” w Głogowie (71 dzieci) - w 2020 roku dotacja wyniosła 450 795 zł,
  • Niepubliczne Przedszkole Językowe „Niezapominajka” w Obrowie (13 dzieci) - dotacja 83 734 zł,
  • Niepubliczne Przedszkole „Bajka” w Szembekowie (29 dzieci) - dotacja 180 634 zł,
  • Niepubliczne Małe Przedszkole w Obrowie (27 dzieci) - dotacja wyniosła 126.238,71 zł.

Ponadto gmina Obrowo w ramach ogłoszonego konkursu na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego przeznaczyła kwotę niemal pół miliona złotych, tj. dokładnie 486.195,68 zł, na dotacje dla dwóch przedszkoli, które zgłosiły się do konkursu:

  • Małe Przedszkole w Obrowie - dotacja konkursowa do sierpnia br. wyniosła 359.758,88  zł oraz
  • Niepubliczne Przedszkole Językowe „Niezapominajka” w Obrowie - dotacja wyniosła 126.436,80 zł.

Małe Przedszkole w Obrowie po wielu latach zakończyło swoją działalność, a zadania przedszkola przejęła w związku z tym gmina Obrowo.  Dzieci z byłego przedszkola uczęszczają do oddziałów przedszkolnych utworzonych w Szkole Podstawowej w Obrowie.

 
Na terenie gminy Obrowo znajduje się także szkoła podstawowa prowadzona przez Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie, do której obecnie uczęszcza 24 uczniów oraz 28 dzieci do oddziałów przedszkolnych. W 2020 roku gmina Obrowo wypłaciła szkole w ramach dotacji 609 253 zł. Wysokość dotacji dla szkoły wynika z faktu, iż szkoła nie może pobierać czesnego, a z przepisów prawa oświatowego wynika w takiej sytuacji obowiązek powiększania przekazywanych kwot dotacji o odpowiedni procent.

Łączne wydatki na oświatę niesamorządową w gminie Obrowo w 2020 roku wyniosły 2 200 166,33 zł. Ta kwota jest mocną pozycją na mapie wydatków oświatowych gminy.

Podkreślić należy, że placówki niepubliczne znalazły przestrzeń do działania na terenie gminy Obrowo i funkcjonują jako społeczny partner gminy w realizacji zadań oświatowych. 

Joanna ZIelińska, dział edukacji UGO

fot. na stronie głównej: profil facebookowy przedszkola i żłobka Niezapominajka w Obrowie

Wróć

Przejdź do początku strony