Przejście do sekcji:

Treść strony - Styczeń

101 zestawów do nauki zdalnej od gminy dla szkół

Gmina Obrowo wspiera szkoły w e-nauczaniu. Za środki pozyskane z projektów zewnętrznych oraz za własne pieniądze kupiliśmy szkołom w 2020 roku  101 zestawów do nauki zdalnej. Sprzęt został wyposażony w dostęp do internetu, niezbędne akcesoria i przekazany szkołom do dyspozycji według rozeznanych potrzeb nauczycieli i uczniów. Dzięki temu wielu z nich nie zostało odciętych od możliwości nauki w czasie epidemii, kiedy obowiązkowe jest zdalne nauczanie. Dodatkowo z własnych zasobów nasze szkoły przekazały uczniom na potrzeby nauki zdalnej 12 laptopów oraz 63 tablety.

Rok 2020 był wyjątkowym rokiem dla gminnej oświaty. Szkoły musiały się zmierzyć z zupełnie nową perspektywą - z nauką prowadzoną zdalnie. Przed pandemią wydawało się, że nauka zdalna to odległa przyszłość, ale rzeczywistość z dnia na dzień postawiła dotychczasowy system szkolny na głowie. Nie da się jej już organizować bez wsparcia technicznego.

Dlatego gmina Obrowo od początku nauki zdalnej szukała środków na jej wsparcie. Dotąd pozyskaliśmy 185 tysięcy złotych na zakup komputerów oraz tabletów dla uczniów gminnych szkół w ramach projektu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła Plus.

- Za te pieniądze oraz za środki własne kupiliśmy 91 zestawów do nauki zdalnej: 58 kompletnych laptopów oraz 33 tablety. Sprzęt został wyposażony w dostęp do internetu, niezbędne akcesoria i przekazany szkołom do dyspozycji według rozeznanych potrzeb nauczycieli i uczniów. Dzięki temu wielu z nich nie zostało odciętych od możliwości nauki w czasie epidemii, kiedy obowiązkowe jest zdalne nauczanie – mówi wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński.

Gmina przekazała również szkołom 10 laptopów pozyskanych w ramach projektu Gmina@ na czasie. Dodatkowo z własnych zasobów nasze szkoły przekazały uczniom na potrzeby nauki zdalnej 12 laptopów oraz 63 tablety.

 

Wróć

Przejdź do początku strony