Przejście do sekcji:

Treść strony - Styczeń

Rolniku, złóż wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Rolnik, który będzie chciał uzyskać zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, powinien:

  • w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich potwierdzonymi kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
  • w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku o zwrot podatku dołącza się również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:

  • 100,00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz
  • 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Termin wypłaty zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze na rachunek bankowy podany we wniosku:

  • 1-30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  • 1-30 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Wnioski należy składać w pokoju nr 8 Urzędu Gminy w Obrowie. Informacji udziela Krystyna Balewska nr tel. 56 678 60 22 wew. 121.

fot. na stronie głównej: Łukasz Piecyk

Wróć

Przejdź do początku strony