Przejście do sekcji:

Treść strony - Luty

Wójt Wieczyński tworzy Młodzieżową Grupę Doradczą

Powstaje Młodzieżowa Grupa Doradcza przy Wójcie Gminy Obrowo. Do pracy w Grupie wójt Andrzej Wieczyński zaprasza młodych mieszkańców gminy w wieku 13 – 26 lat, których interesują zadania samorządu i praca na rzecz gminy. Grupa rozpocznie pracę w kwietniu.

Poszukujemy osób lubiących aktywność społeczną, kontakt z innymi, pomysłowych i przede wszystkim kochających gminę Obrowo. Jeśli chciałbyś działać na rzecz rozwoju lokalnej społeczności, zwłaszcza tej poniżej 30 roku życia, zgłoś się do nas. Potrzebujemy Twojej wiedzy i chcemy poznać Twój punkt widzenia na to, co dzieje się w naszej gminie. Doradź wójtowi i nam, urzędnikom, w jakich kierunkach rozwijać gminę dla młodych.

- Zapraszam młodych mieszkańców naszej gminy do udziału w grupie doradczej. Chciałbym poznać Wasz punkt widzenia na to, co dzieje się w naszym kraju i w gminie. Chciałbym również dawać Wam poczucie, że jesteście dla mnie i dla gminy bardzo ważni. „Obrowo jest gminą dla młodych” – mam nadzieję, że wspólnie podpiszemy się pod tym hasłemmówi wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński.

Członkami Młodzieżowej Grupy Doradczej przy wójcie gminy Obrowo Andrzeju Wieczyńskim mogą zostać mieszkańcy gminy Obrowo w wieku 13 – 26 lat.

Jeśli chcesz zostać członkiem Młodzieżowej Grupy Doradczej, wypełnij zgłoszenie załączone do informacji (poniżej). Podaj w nim swoje dane kontaktowe, przedstaw się i wyjaśnij, dlaczego chcesz pracować w Grupie i jakie masz pomysły na „Obrowo dla młodych”. Pamiętaj o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych. Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, Twój rodzic lub opiekun muszą podpisać zgłoszenie wraz z Tobą. Zapoznaj się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, związaną z pracą w Grupie. Zwróć uwagę: jeśli zostaniesz wybrany do Grupy, poprosimy Cię o zgodę na przetwarzanie Twojego wizerunku (załączamy wzór tej zgody).

Wnioski o przyjęcie do MGD przy wójcie Wieczyńskim prosimy przesyłać na adres mlodzi@obrowo.pl do dnia 28 lutego br. W temacie wiadomości prosimy wpisać „Młodzieżowa Grupa Doradcza – zgłoszenie”. Zgłoszenia można również składać osobiście w sekretariacie urzędu.

Spośród nadesłanych zgłoszeń wójt Andrzej Wieczyński wybierze około piętnastu osób i powoła w formie zarządzenia Młodzieżową Grupę Doradczą. Planujemy, że zacznie ona działać w kwietniu br. Kadencja Grupy będzie równa kadencji wójta. Udział w pracach Grupy będzie nieodpłatny.

Wróć

Przejdź do początku strony