Przejście do sekcji:

Treść strony - kwiecień

Rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny

Rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, który potrwa od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r (planowana nowelizacja ustawy przedłuży go do 30 września). Jest on obowiązkowy i przeprowadzany jest metodą tzw. samospisu – samodzielnego spisania się przez internet.

Metody spisu

 • za pomocą aplikacji dostępnej na stronie GUS-u https://spis.gov.pl/ (samospis jest możliwy przez 14 dni od pierwszego zalogowania)
 • poprzez ogólnopolską infolinię 22 279 99 99
 • telefonicznie przy pomocy rachmistrza - do tych, którzy nie spiszą się sami, zadzwonią rachmistrzowie spisowi (osobisty spis w domu respondenta przez rachmistrza będzie uzależniony od sytuacji epidemicznej)
 • w punkcie spisowym. Jeśli żadna z trzech powyższych metod spisu nie jest dla kogoś możliwa, zapraszamy do Urzędu Gminy Obrowo na Aleję Lipową 27. Punkt spisowy mieści się w pokoju nr 8.

Prosimy o korzystanie z punktu spisowego jedynie w wyjątkowych sytuacjach, gdy spisanie w inny sposób nie jest możliwe.

Po co jest spis?

Spis Powszechny organizowany jest raz na 10 lat. To podstawowe badanie i źródło danych z zakresu statystyki ludności, które ma na celu zebranie informacji o jej stanie i strukturze wg ustalonych cech demograficznych i społeczno-zawodowych, w oznaczonym momencie, na określonym terytorium. Spisy realizowane są zgodnie z zaleceniami i standardami organizacji międzynarodowych, jak Unia Europejska i ONZ, co umożliwia dokonywanie porównań międzynarodowych. Państwa członkowskie UE zobligowane są do zbierania danych statystycznych. Spisy powszechne to czas, kiedy państwo, zadając obywatelom kilka pytań, stara się zdiagnozować: ilu nas jest, kim jesteśmy i jak żyjemy. Spisy powszechne obejmują całą populację ludności i mieszkań. Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych. Wyniki spisu umożliwiają analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych. Na ich podstawie rząd podejmuje najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata.


Pytania w spisie dotyczą następujących zakresów:

 • charakterystyka demograficzna osób
 • aktywność ekonomiczna osób
 • poziom wykształcenia
 • niepełnosprawność\
 • migracje wewnętrzne i zagraniczne
 • charakterystyka etniczno-kulturowa
 • gospodarstwo domowe i rodzina

Przeczytaj więcej o pytaniach spisowych pod tym linkiem

Szczegółowe informacje na temat NSP znajdują się na stronie https://spis.gov.pl/

Wróć

Przejdź do początku strony