Przejście do sekcji:

Treść strony - kwiecień

Zapraszamy do udziału w ekologicznym konkursie plastycznym

Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym o tematyce ekologicznej „Z zużytego coś nowego”. W konkursie mogą brać udział dzieci z klas 1 – 6 szkół podstawowych. Ich zadaniem jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej z wykorzystaniem surowców wtórnych. Na prace GOK czeka do 7 maja.

Regulamin konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej Dzień Ziemi – „Z zużytego coś nowego!”

Cele konkursu:

 • Rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej
 • Kształtowanie u dzieci poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą
 • Stworzenie możliwości prezentacji prac dzieci uzdolnionych manualnie
 • Promowanie zachowań mających na celu ochronę przyrody

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III (kat. I), IV-VI (kat. II) szkół podstawowych
 • Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać pracę plastyczną techniką przestrzenną na temat: „Z zużytego, coś nowego”.
 • Projekt dowolnego np. przedmiotu, zwierzęcia z wykorzystaniem surowców wtórnych (np. zużytych opakowań plastikowych, tekturowych, kapsli i innych) dodatkowo można wykorzystać farby, flamastry, kredki itp.
 • Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jeden, samodzielnie wykonany model 
  warunkiem uczestnictwa jest złożenie karty zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz klauzury informacyjnej i pisemnego oświadczenia (załącznik nr 2)
 • Wwszystkie prace stają się własnością organizatora konkursu

Termin: 

Prace należy składać w Gminnym Ośrodku Kultury w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 29 wraz z kartą zgłoszenia w pokoju nr 1.
Prace należy  dostarczyć do 7 maja 2021 r.

Ocena i nagrody:

 • prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez organizatora
 • kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:
  • zgodność z tematem konkursu,
  • pomysłowość i oryginalność,
  • jakość i estetyka wykonania. 
 • każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom uczestnictwa w konkursie
 • pierwsze 3 miejsca zostaną nagrodzone
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11 maja, zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie

Ochrona danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu odbywa się na podstawie at. 6 ust. lit. e RODO w związku z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w celu udziału w konkursie. Uznaje się, że osoby, które zgłosiły się do konkursu zapoznały się z klauzulą informacyjną będącą załącznikiem do niniejszego regulaminu.

Organizator:

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Aleja Lipowa 29
87-126 Obrowo
tel.  56 678 60 22 wew. 145
e-mail:gok@gok.obrowo.pl

 

Wróć

Przejdź do początku strony