Przejście do sekcji:

Treść strony - Kolejka wąskotorowa

POLOWA KOLEJ WĄSKOTOROWA Lubicz - Sierpc - Raciąż - Nasielsk

1. Przebieg polowej kolei wąskotorowej

1. Przebieg polowej kolei wąskotorowej

Z chwilą wybuchu I wojny światowej nastał okres budowy kolejowych linii wojennych. Powstawały one bardzo szybko:  nawet długie linie uruchamiano w kilka tygodni lub miesięcy. Tempo inwestycji sprawiało, że były one zbudowane raczej prowizorycznie, więc  po wojnie wymagały gruntownej przebudowy. Linie te były dwojakiego rodzaju: jedne z nich służyły celom bezpośrednio wojskowym – prowadziły w kierunku frontu lub łączyły sieć kolejową własną z siecią nieprzyjaciela. Drugi rodzaj linii wykorzystywano natomiast do eksploatacji okupowanego obszaru. Były to przeważnie linie wąskotorowe, rozbudowywane na obszarach rolnych lub leśnych, w celu ich intensywnej eksploatacji.