Przejście do sekcji:

Treść strony - Cmentarz choleryczny

HISTORIA CMENTARZA CHOLERYCZNEGO w DOBRZEJEWICACH

W latach 1831 – 1838 Europę nawiedziła epidemia cholery. Nieustanne wymioty, chroniczna biegunka i bolesne skurcze doprowadzały do śmierci nawet połowy zarażonych! W XIX wieku cholera była prawdziwym postrachem Europy. Szczególnie mordercze żniwo zebrała w Polsce, gdzie dotarła za sprawą wojsk rosyjskich podczas powstania listopadowego.

Nie oszczędziła też parafii w Dobrzejewicach. Z odnalezionych ksiąg parafialnych z tego okresu wynika, że zgonów na cholerę było bardzo dużo. Pierwszą osobą, która zmarła na cholerę była Maryanna Otrębicka, dnia 5 sierpnia 1831 r.

1. Akt zgonu Maryanny Otrębickiej, pierwszej ofiary cholery w Dobrzejewicach

W każdym wpisie z księgi parafialnej są dokładne dane umierającego: kim był, gdzie mieszkał, co robił, kiedy umarł, jaką miał rodzinę. Pod wpisem jest nazwisko proboszcza, który w tym czasie zarządzał parafią w Dobrzejewicach – księdza Wawrzyńca Zawadzkiego. W ciągu tylko jednego tygodnia od 9 sierpnia do 16 sierpnia 1831 roku, zmarło w Dobrzejewicach na cholerę 10 osób!