Przejście do sekcji:

Treść strony - Lipiec

Pozyskaliśmy 1,7 mln zł dla naszych uczniów i szkół

Gmina Obrowo pozyskała ze środków unijnych 1,7 miliona złotych na dodatkowe wyposażenie szkół, zajęcia dla uczniów oraz szkolenie nauczycieli. To najwyższa kwota dofinansowania wśród wszystkich instytucji, którym przyznano pieniądze. Działaniami projektu zostanie objętych 5 naszych szkół oraz 812 uczestników. 

Nasz projekt zatytułowany „Wyższe kompetencje uczniów – sukces w przyszłości. Kompleksowy system wsparcia 5 szkół podstawowych z Gminy Obrowo” uzyskał wysoką, bo siódmą, lokatę na liście rankingowej po ogłoszeniu wyników konkursu.

- Z Unii Europejskiej otrzymamy dokładnie 1.672.710,44 zł. To największa kwotę dofinansowania wśród dziesięciu podmiotów, którym przyznano środki – mówi Joanna Zielińska z działu edukacji gminy Obrowo, autorka projektu. 

- Głównym celem projektu jest wzrost tzw. kompetencji kluczowych uczniów naszej gminy opowiada wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński. - W ramach projektu obejmiemy wsparciem aż 666 uczniów, w tym 190 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze szkół w Brzozówce, Dobrzejewicach, Łążynie II, Obrowie i Osieku nad Wisłą. 

Celem naszych działań jest rozwijanie u uczniów umiejętności uniwersalnych, takich jak:

  • umiejętności posługiwania się językami obcymi,
  • TIK – technologie informatyczno-komunikacyjne,
  • umiejętność rozumienia,
  • umiejętności matematyczno-przyrodnicze,
  • kreatywność, innowacyjność,
  • przedsiębiorczość,
  • krytyczne myślenie,
  • rozwiązywanie problemów,
  • umiejętność uczenia się,
  • umiejętność pracy zespołowej.

Przewidujemy też doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie umiejętności matematyczno-przyrodniczych uczniów z zastosowaniem metody eksperymentu, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych w przyszłości na rynku pracy.

W ramach projektu zaplanowaliśmy spore doposażenie pracowni, w tym szczególnie  przyrodniczych i matematycznych, doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK, doposażenie szkół w pomoce i sprzęt do procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. Ponadto zaplanowaliśmy podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli gminnych szkół (146 nauczycieli). 

Realizacja  projektu rozpocznie się wkrótce, a zakończenie działań jest przewidziane na czerwiec 2023 roku.

Projekt zostanie sfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020., w ramach osi priorytetowej RPKP.10.00.00 „Innowacyjna Edukacja”, działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe.

Chłopcy ze szkoły podstawowej w Łążynie II

 

Wróć

Przejdź do początku strony