Przejście do sekcji:

Treść strony - Przebudowa drogi gminnej nr G101007C w miejscowości Zębowo, gmina Obrowo

Tytuł projektu
„Przebudowa drogi gminnej nr G101007C w miejscowości Zębowo, gmina Obrowo”

Program Operacyjny: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020
Działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi”

Realizator:
Gmina Obrowo

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 835483,90 zł
Kwota dofinansowania: 531 618 zł
Źródła finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, wkład własny Gminy Obrowo

Termin realizacji:
wrzesień 2018 – marzec 2019 r.

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest "Przebudowa drogi gminnej nr G101007C w miejscowości Zębowo, gmina Obrowo" o łącznej dł. 2,34 km.
Operacja wpisuje się w cel w ramach PROW na lata 2014-2020 – Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.
Celem operacji jest skrócenie dojazdu pomiędzy drogą wojewódzką a powiatową o 5,8 km, która wynosi obecnie 10,1 km.

Zadania w ramach projektu obejmują:

  1. Profilowanie i doziarnianie podbudowy
  2. Nawierzchnia: grubość 4 cm+4 cm
  3. Pobocza z kruszywa 0-31mm grubość 8 cm

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

Okres programowania: 

Okres programowania 2014-2020

Fundusz: 

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020

Program: 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020

Typ projektu: 

Projekt konkursowy

Tematyka projektu: 

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Realizator: 

Gmina Obrowo

 

Przejdź do początku strony