Przejście do sekcji:

Treść strony - Adaptacja budynków po byłej stacji PKP w miejscowości Obrowo

Tytuł projektu
Adaptacja budynków po byłej stacji PKP w miejscowości Obrowo

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 7 „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność”
Działanie 7.1 „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność”

Realizator:
Gmina Obrowo

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 480 930 zł
Kwota dofinansowania: 404 300 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, wkład własny Gminy Obrowo

Termin realizacji:
01.04.2021r. – 30.11.2022 r.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest adaptacja budynków po byłej stacji PKP w miejscowości Obrowo.

Projekt przyczyni się do likwidacji problemów, które zostały zidentyfikowane. Powstała infrastruktura będzie miejscem, gdzie nastąpi realizacja zadań społecznych. W związku z powyższym, realizacja niniejszego projektu przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców na terenie objętym projektem.

Zakres projektu obejmuje następujące działania:

 1. Roboty budowlane (budynek PKP) - branża budowlana
 2. Roboty budowlane (budynek gospodarczy) - branża budowlana

III.     Roboty budowlane (budynek PKP) - branża elektryczna

 1. Roboty budowlane (budynek PKP) - branża sanitarna
 2. Zagospodarowanie terenu

Zgodnie z Programem Rewitalizacji, w zakres prac wchodzi:

 1. Odkopanie i zaizolowanie ścian fundamentowych
 2. Odbicie tynków i uzupełnienie ubytków tynków zewnętrznych
 3. Uzupełnieni ubytków logii zewnętrznej ściany frontowej
 4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 5. Wymiana pokrycia dachowego z eternitu na inne
 6. Naprawa więźby dachowej
 7. Przemurowanie kominów
 8. Wymiana schodów zewnętrznych
 9. Odnowienie i renowacja elementów ceglanych zewnętrznych ścian piwnic
 10. Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej
 11. Wymiana przyłączy wod-kan i energetycznych
 12. Wykonanie tynków wewnętrznych
 13. Wymiana podłóg i posadzek
 14. Wymiana ogrzewania

W zakres prac remontowych terenu wokół budynków wchodzi:

 1. Wykonanie miejsc parkingowych
 2. Instalacja lamp solarnych
 3. Wykonanie ciągu pieszego z kostki betonowej
 4. Wykonanie terenu rekreacyjnego (np. ławki, stoły, śmietniki, trawnik, elementy placu zabaw itp.)
 1. Promocja projektu (działanie bezkosztowe)

Planowanymi produktami realizacji projektu będą:

 1. a) Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach – 2 szt.
 2. b) Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 0,1359 ha

Planowanym rezultatem realizacji projektu będzie:

 1. a) Liczba osób korzystająca ze zrewitalizowanych obszarów – 500 osób

Zakres rzeczowy i harmonogram realizacji projektu przedstawia się następująco:

 1. Roboty budowlane (budynek PKP) - branża budowlana: kwiecień 2021-maj 2022
 2. Roboty budowlane (budynek gospodarczy) - branża budowlana: kwiecień 2021-maj 2022
 3. Roboty budowlane (budynek PKP) - branża elektryczna: kwiecień 2021-maj 2022
 4. Roboty budowlane (budynek PKP) - branża sanitarna: kwiecień 2021-maj 2022
 5. Zagospodarowanie terenu: czerwiec-grudzień 2022
 6. Promocja projektu (działanie bezkosztowe): maj 2022-grudzień 2022 

Przygotowywanie umowy przez Urząd Marszałkowski

Okres programowania: 

Okres programowania 2014-2020

Fundusz: 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Typ projektu: 

Projekt konkursowy

Tematyka projektu: 

Rewitalizacja

Realizator: 

Gmina Obrowo

Przejdź do początku strony