Przejście do sekcji:

Treść strony - Zasiłki szkolne

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny to świadczenie przyznawane uczniom, którzy chwilowo znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej w związku ze zdarzeniem losowym i jest przeznaczone na pokrycie wszelkich wydatków związanych z edukacją.

Komu przysługuje i jak często można go otrzymać?

Zasiłek może otrzymać uczeń, który uzasadni zmianę swojej sytuacji życiowej w składanym wniosku - opisze zdarzenie losowe i jego wpływ.

Wniosek można uzyskać raz lub kilka razy w roku - w zależności od zdarzenia losowego.

Ile maksymalnie wynosi kwota świadczenia?

Obecnie kwota świadczenia nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności zasiłku rodzinnego przyznawanego na dziecko, czyli maksymalnie 620 złotych.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Aby otrzymać zasiłek szkolny wystarczą dwa dokumenty:

  • wniosek o przyznanie zasiłku - wniosek dostępny online (załącznik nr 1), a także w budynku Urzędu Gminy w Obrowie,
  • dokument, który potwierdzi zdarzenie losowe, o którym mowa we wniosku.

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27.

Kiedy składa się wniosek?

Wniosek składa się nie później niż 2 miesiące od zdarzenia losowego, którego wniosek dotyczy.

Uwaga! Dostępność zasiłków szkolnych w ciągu roku jest uzależniona od posiadania przez gminę w danym okresie puli środków na ten cel.

Przejdź do początku strony