Przejście do sekcji:

Treść strony - LOWE

 • FE_POWER_poziom_pl-1_rgb

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Obrowie - informacja o projekcie

„Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Obrowie” to wspólne przedsięwzięcie Urzędu Gminy Obrowo oraz wybranej gminnej szkoły - Szkoły Podstawowej w Obrowie.

Projekt pt. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Obrowie” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach projektu nr WND‑POWR.02.14.00-00-1009/19, działanie: 2.14 Rozwój narzędzi do uczenia się przez całe życie.

Wysokość powierzonego grantu [PLN]: 206 840, 00 zł

Celem LOWE jest aktywizacja 200 osób dorosłych z terenu gminy Obrowo na rzecz rozwoju umiejętności  stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie, przydatnych do poruszania się na rynku pracy oraz dla rozwoju osobistego i rozwoju wspólnoty lokalnej.

LOWE funkcjonuje jako partnerstwo gminy Obrowo i Szkoły Podstawowej w Obrowie, jako ośrodkiem skupiającym animatorów, uczestników, trenerów. Zawiązane zostało porozumienie oraz wypracowano wspólną koncepcję wsparcia edukacji osób dorosłych. Współpraca w ramach LOWE wiąże się z ideą 3L – life long learning – uczenia się przez całe życie.

LOWE w gminie Obrowo to projekt gminy i szkoły w Obrowie, o którego strukturze decydują mieszkańcy. Projekt polega na korzystaniu ze szkolnej infrastruktury oraz kwalifikacji i doświadczenia osób współpracujących ze szkołami dla integracji i samodoskonalenia się miejscowej społeczności.

W projekcie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Obrowie pełni rolę nowoczesnej instytucji edukacyjnej, społecznej i gospodarczej, zintegrowanej ze społecznością lokalną, której celem jest zwiększenie udziału osób dorosłych w edukacji ustawicznej.

LOWE to ogromna szansa dla wszystkich osób dorosłych z naszej gminy. Mieszkańcy mają możliwość skorzystania z darmowych szkoleń, kursów, seminariów w celu kształcenia i wzmacniania tzw. kompetencji kluczowych oraz umiejętności społecznych.

W ramach LOWE zrealizowano:

 • Wyjazd integrujący uczestników-Jajkowo „Wioska początku życia”
 • Zaj. z gotowania-kreatywne i zdrowe przepisy dopasowane do wieku uczestników i ich indywidualnych potrzeb
 • Zaj. z rękodzieła-dla wszystkich zainteresowanych odkrywaniem i rozwijaniem swoich zdolności artystycznych i manualnych
 • Zaj. informatyczne-zajęcia praktyczne dla osób, które chcą poprawić swoje umiejętności internetowe tak, aby mieć stały kontakt z oddaloną rodziną, lekarzem, urzędem, bankiem, sklepem internet.
 • Zaj. z pierwszej pomocy-uczestnicy poznali zasady udzielania pierwszej pomocy zarówno dorosłym jak i dzieciom, uczyli się rozpoznawać sytuacje bezpośredniego zagrożenia życia
 • Zaj. z języka niemieckiego - doświadczony lektor określił poziom zaawansowania uczest.
 • Zaj. z języka angielskiego-przy zapisie pod uwagę był brany poziom umiej. jęz., ofertę dopasowaliśmy do potrzeb uczestników (nauka od podstaw lub dla średniozaawans.
 • Zaj. zdrowego żywienia-zajęcia rozwijającą zdrowe nawyki żywieniowe, profilaktyka zdrowotna, nauka układania zdrowych jadłospisów
 • Zaj. chóru-to wspólne muzykowanie, satysfakcja z pracy nad utworami, możliwość zaprezentowania ich na scenie.

Każda osoba może zgłaszać swoje sugestie oraz propozycje, co do oferty ośrodka LOWE, kierować zapytania oraz zgłaszać swoją chęć udziału w szkoleniach, przedsięwzięciach czy innych formach aktywności.

Na potrzeby projektu zakupiono tablety, laptopy, 2 fantomy, projektory multimedialne i inne urządzenia elektroniczne.

Wszelkich informacji na temat LOWE udziela koordynator – Katarzyna Lubowicz.

tel.: 530 923 065, 662 647 604
e-mail: lowe@obrowo.pl

www.facebook.com/ObrowoLOWE/
www.spobrowo.pl/lowe/

 • 41671
Przejdź do początku strony