Przejście do sekcji:

Treść strony - LOWE

 • FE_POWER_poziom_pl-1_rgb

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Obrowie - informacja o projekcie

„Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Obrowie” to wspólne przedsięwzięcie Urzędu Gminy Obrowo oraz wybranej gminnej szkoły - Szkoły Podstawowej w Obrowie.

Projekt pt. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Obrowie” został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach projektu nr WND‑POWR.02.14.00-00-1009/19, działanie: 2.14 Rozwój narzędzi do uczenia się przez całe życie.

Wysokość powierzonego grantu [PLN]: 206 840, 00 zł

Cel LOWE to aktywizacja 200 osób dorosłych z terenu gminy Obrowo na rzecz rozwoju umiejętności  stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie, przydatnych do poruszania się na rynku pracy oraz dla rozwoju osobistego i rozwoju wspólnoty lokalnej.

LOWE funkcjonuje jako partnerstwo gminy Obrowo i Szkoły Podstawowej w Obrowie, jako ośrodkiem skupiającym animatorów, uczestników, trenerów. Zawiązane zostało porozumienie oraz wypracowano wspólną koncepcję wsparcia edukacji osób dorosłych. Współpraca w ramach LOWE wiąże się z ideą 3L – life long learning – uczenia się przez całe życie.

LOWE w gminie Obrowo to projekt gminy i szkoły w Obrowie, o którego strukturze decydują mieszkańcy. Projekt polega na korzystaniu ze szkolnej infrastruktury oraz kwalifikacji i doświadczenia osób współpracujących ze szkołami dla integracji i samodoskonalenia się miejscowej społeczności.

W projekcie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Obrowie pełni rolę nowoczesnej instytucji edukacyjnej, społecznej i gospodarczej, zintegrowanej ze społecznością lokalną, której celem jest zwiększenie udziału osób dorosłych w edukacji ustawicznej.

LOWE to ogromna szansa dla wszystkich osób dorosłych z naszej gminy. Mieszkańcy mają możliwość skorzystania z darmowych szkoleń, kursów, seminariów w celu kształcenia i wzmacniania tzw. kompetencji kluczowych oraz umiejętności społecznych.

W 2021 r. zrealizowano w ramach LOWE:

 • zajęcia z gotowania - 100h
 • zajęcia z instruktorem zdrowego żywienia - 16 h
 • zajęci z psychologiem - 103,5 h
 • zajęcia chóru - 32 h
 • zajęcia z rękodzieła - 90 h
 • zajęcia z informatyki - 34 h
 • zajęcia z pierwszej pomocy - te były tylko w 2020 roku
 • zajęcia z języka angielskiego - 83 h
 • zajęcia z języka niemieckiego - 16 h
 • zajęcia warsztaty mural - 32 h
 • zajęcia taneczne - 18 h
 • wyjazd do opery - wzięło udział 55 osób.

W roku 2021 wsparciem objęto 176 mieszkańców gminy Obrowo i 16 osób spoza terenu gminy, ale związanych z gminą.

W 2021 r. wydatkowano na LOWE z grantu kwotę 117.139,78 zł.

Na potrzeby projektu zakupiono tablety, laptopy, 2 fantomy, projektory multimedialne i inne urządzenia elektroniczne.

tel.: 530 923 065, 662 647 604
e-mail: lowe@obrowo.pl

www.facebook.com/ObrowoLOWE/
www.spobrowo.pl/lowe/

 • 41671
Przejdź do początku strony