Przejście do sekcji:

Treść strony - wrzesien

Zapraszamy na e-sesję

We wtorek 14 września o godz. 8.00 rozpocznie się XXVII sesja Rady Gminy Obrowo. Zapraszamy na transmisję. Radni rozmawiać będą między innymi o zmianie budżetu gminy na 2021 rok, o udzieleniu dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach oraz o nadaniu nazwy kilku gminnym ulicom.


Zmiany w budżecie na ten rok obejmują między innymi wprowadzenie nowych inwestycji:

  • Modernizacja chodnika w Obrowie wraz z budową mini parkingu, przy poczcie – 15 000 zł,
  • Wymiana dachu na budynku komunalnym w Skrzypkowie, zniszczonym w wyniku lipcowej nawałnicy – 233 000 zł,
  • Zakup samochodu dla OSP Kawęczyn – 65 000 zł. Samochód Volkswagen Transporter był używany przez strażaków ochotników na podstawie umowy użyczenia w ramach akcji „Strażacy medykom”, a teraz pojawiła się możliwość kupna tego pojazdu,
  • Budowa placu zabaw w Osieku nad Wisłą – 60 000 zł,
  • Modernizacja budynku świetlicy w Skrzypkowie, zniszczonego w wyniku lipcowej nawałnicy – 60 000 zł,
  • Zakup monitorów interaktywnych dla szkoły w Brzozówce, w ramach projektu unijnego – 32 000 zł.

Propozycja zmian obejmuje również zwiększenie środków m. in na: budowa oświetlenia na terenie gminy w Głogowie (ul. Wilcza), Zawałach (przy transformatorze) i Silnie (ul. Leśna) – o 165 000 zł.

Projekt uchwały o zmianie budżetu przewiduje rezygnację w tym roku z zakupu ciągnika i przyczepy. Wójt, składając projekt zmiany, zapewnia, że zapisane w projekcie przesunięcie środków z budowy boiska przy szkole w Osieku nad Wisłą na plac zabaw nie wiąże się z odejściem od zamiaru budowy boiska. Gdy pojawią się możliwości współfinansowania budowy, gmina będzie o nie aplikować.


Kliknij w link i przejdź do porządku obrad


Transmisja odbędzie się pod tym linkiem

Wróć

Przejdź do początku strony