Przejście do sekcji:

Treść strony - wrzesien

Sołtys Powiatu roku 2020 jest z naszej gminy!

Sołtyska Dobrzejewic Jolanta Sadowska została wybrana Sołtysem Roku 2020 Powiatu Toruńskiego, ex eaquo z Haliną Fajfer, sołtyską Kijaszkowa. Gratulujemy! Bardzo się cieszymy!

Święto dla Dobrzejewic i święto dla naszej gminy. Jolanta Sadowska, sołtyska Dobrzejewic, została wybrana Sołtysem Roku Powiatu Toruńskiego. Nagrodę przyznano na XIII Zjeździe Sołtysów i VII Zjeździe Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu toruńskiego, który odbywa się dziś w Mirakowie.

Nasza sołtyska zwyciężyła ex eaquo z Haliną Fajfer, sołtyską Kijaszkowa. Pani Halinie również składamy serdeczne gratulacje.

Z naszej gminy do Mirakowa z sekretarz Mirosławą Kłosińską pojechali sołtysi i sołtyski: Głogowa - Jan Jeżewski, Kawęczyna – Zofia Kowalska, Łążyna – Barbara Kłosińska, Obór – Lucyna Walczyk, Osieka nad Wisłą – Tomasz Wieczyński, Silna – Magdalena Kolowca, Sąsieczna – Małgorzata Rafacz i nagrodzona Jolanta Sadowska z Dobrzejewic. Naszą gminę reprezentują też Koła Gospodyń Wiejskich z Szembekowa, Łążyna, Zawał, Obór, Osieka nad Wisłą i Stajenczynek.

  • soltys roku spotkanie
  • soltys roku spotkanie
  • soltys roku spotkanie

Wróć

Przejdź do początku strony