Przejście do sekcji:

Treść strony - wrzesien

Po walnym LGD Podgrodzie Toruńskie

Boisko w Silnie, siłownie zewnętrzne w Głogowie, Osieku nad Wisłą, Szembekowie, Dobrzejewicach, Brzozówce, adaptacja budynku po byłej szkole w Sąsiecznie na świetlicę wiejską, a także przyszła rewitalizacja dawnego dworca PKP w Obrowie to tylko niektóre z inwestycji, jakie realizujemy dzięki współpracy z Lokalną Grupą Działania "Podgrodzie Toruńskie."

Troje przedstawicieli naszej gminy: wójt Andrzej Wieczyński, Marzena Słupczewska i Krzysztof Michalski zostali wybrani na kolejną kadencję do zarządu LGD. W Radzie LGD z ramienia naszej gminy pracować będą Iwona Malcan – Maj, Krzysztof Konczewski, Przemysław Piotrowski i Tomasz Wierzbicki. Prezesem Grupy ponownie wybrano Wojciecha Kniecia.

Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie jest stowarzyszeniem trzech podtoruńskich gmin: naszej gminy Obrowo, Wielkiej Nieszawki i Lubicza. Głównymi celami LGD są tworzenie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działania zmierzające do wspierania integracji społeczności lokalnych z Unią Europejską. LGD kładzie nacisk między innymi na zwiększenie udziału mieszkańców w programowaniu i zarządzaniu gminami, na zasadę równych szans kobiet i mężczyzn oraz na dialog społeczny.

Grupa realizuje cele, organizując m. in. imprezy kulturalne, sportowe, festiwale i festyny. LGD upowszechnia wiedzę o możliwościach prawnych, organizacyjnych, finansowych i innych, które kształtują rozwój społeczności lokalnych. Podgrodzie Toruńskie wybiera również projekty, które mają być realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oraz monitoruje ich realizację.

- Cele Podgrodzia są zbieżne z celami, jakie stawiamy sobie w gminie Obrowo i z zadaniami, które chcemy realizować. Dlatego aktywne członkostwo w Grupie zawsze było dla nas ważnemówi wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński.Dziękuję byłym członkom władz naszego stowarzyszenia za dotychczasową pracę, a nowym gratuluję wyboru. Nie wątpię, że mieszkańcy trzech gmin tworzących LGD nadal będą odnosić korzyści z działalności Podgrodzia.

Dzięki współpracy w ramach LGD nasza gmina wybudowała w ostatnich latach na przykład boisko w Silnie, siłownie zewnętrzne w Głogowie, Osieku nad Wisłą, Szembekowie, Dobrzejewicach, Brzozówce. Dofinansowanie z Unii Europejskiej adaptacji budynku po byłej szkole w Sąsiecznie na świetlicę wiejską również odbyło się za pośrednictwem LGD. Podobnie realizowana będzie rewitalizacja byłego dworca PKP w Obrowie na cele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

***
We wtorek odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie”. Obecni na zebraniu członkowie LGD zatwierdzili sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2020 oraz przyjęli sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Wysłuchano także wniosków z przeprowadzonych warsztatów i propozycji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Po informacji o działaniach i naborach przewidzianych do realizacji w latach 2021 – 2020 odbyły się wybory władz stowarzyszenia na kolejną kadencję 2021 – 2025.

Po jawnym głosowaniu skład nowego zarządu LGD jest następujący:

 1. Wojciech Knieć – prezes
 2. Andrzej Wieczyński – wiceprezes
 3. Krzysztof Czarnecki – wiceprezes
 4. Tomasz Dunajski – wiceprezes
 5. Marzena Słupczewska
 6. Krzysztof Michalski
 7. Piotr Ratke
 8. Jacek Skorulski
 9. Andrzej Hercka

Do komisji rewizyjnej w jawnym głosowaniu wybrano Barbarę Mońko – Juraszek, Stanisława Nowakowskiego i Tomasza Zakierskiego.

Ze względu na większość ilość osób chętnych, niż pozwala statut stowarzyszenia, wybory do Rady LGD należało utajnić. Członkami Rady zostali wybrani:

 1. Beata Kujawa
 2. Przemysław Piotrowski
 3. Brygida Bogdanowicz – Kopeć
 4. Iwona Malcan – Maj
 5. Waldemar Gołaś
 6. Krzysztof Konczewski
 7. Tomasz Wierzbicki
 8. Anna Pluskota
 9. Elżbieta Seweryn

Na zdjęciu od lewej: Krzysztof Michalski, były czterokrotny radny gminy, Marzena Słupczewska, kierownik Referatu administracyjno - oświatowego w urzędzie, prof. Wojciech Knieć, prezes LGD, wójt Obrowa Andrzej Wieczyński.

- To przykre, że dwóch radnych naszej gminy: Panowie Artur Kanarek z Głogowa i Jarosław Socha z Brzozówki nie udzieliło poparcia jednemu z naszych kandydatów do zarządu - wójtowi, na którego głosowało aż 76 z 83 uczestników zebrani). Zostało to zauważone i z dużym zdziwieniem przyjęte przez głosujących. Trudno uznać to za dbanie o interes gminy Obrowo. To nie jest lokalny patriotyzm - ocenia Mirosława Kłosińska, sekretarz Urzędu Gminy Obrowo, członkini "Podgrodzia Toruńskiego." - To bowiem zarząd LGD nadzoruje prawidłową realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Grupy oraz  decyduje o jej zmianach, co ma bezpośredni wpływ na wysokość środków, jakie nasza gmina może otrzymać z Unii Europejskiej. 

Na zdjęciu na stronie głównej boisko w Silnie, wybudowane w ramach środków pozyskanych z Unii Europejskiej dzięki współpracy z LGD. Autorem zdjęcia jest Łukasz Kotek, Poza Toruń.

Więcej informacji o naszej LGD znajduje się na stronie internetowej Podgrodzia Toruńskiego

Wróć

Przejdź do początku strony