Przejście do sekcji:

Treść strony - Deklaracja o używanych źródłach ciepła i spalania paliw

Od 1 lipca każdy właściciel nieruchomości lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji o używanych źródłach ciepła i spalania paliw o mocy do 1 MW w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).


Deklarację składamy:

  • w formie elektronicznej - przez Internet na stronie https://zone.gunb.gov.pl – jest to najszybszy oraz najwygodniejszy sposób;
  • w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo przynieść osobiście do Urzędu Gminy Obrowo, aleja Lipowa 27, 87 - 126 Obrowo.

Deklaracje należy złożyć w terminie 12 miesięcy – licząc od dnia 1 lipca 2021 r. w przypadku budynków już istniejących, a dla nowo powstałych obiektów - 14 dni od pierwszego uruchomienia nowego źródła ciepła. Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia będą groziły kary grzywny.

Więcej informacji:

Przejdź do strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

Przejdź do oficjalnego portalu rządowego na temat CEEB

 

 

 

Przejdź do początku strony