Przejście do sekcji:

Treść strony - październik

Doceniamy pracę naszych nauczycieli

Dziesięcioro nauczycieli naszych szkół otrzymało wyróżnienia za pracę. Wójt nagrodził ich na wniosek dyrektorów szkół.

- Dziękuję państwu za pracę w minionym roku szkolnym. Z wiadomych względów był on wyjątkowo trudny dla państwa i dla naszych uczniów. Z tym większą przyjemnością przyznaję państwu nagrodymówił podczas spotkania wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński.Zawsze podkreślam, że oświatę traktujemy w naszej gminie priorytetowo. Edukacja była i jest dla mnie bardzo ważna, a nakłady finansowe na szkoły i ich pracowników wracają zwielokrotnione. Jak? Uśmiechami i sukcesami naszych uczniów.

Na wniosek dyrektorów szkół wójt wyróżnił dziesięcioro nauczycieli. Nagrody finansowe otrzymali:

SP w Obrowie
Agnieszka Rutkowska – nauczycielka matematyki i fizyki
Agnieszka Szatkowska – nauczycielka języka angielskiego

ZS w Osieku
Sławomir Chmielewski – nauczyciel angielskiego
Olga Kowalska – nauczycielka wychowania przedszkolnego

Szkoła Muzyczna
Magdalena Hydzik-Bednarek - nauczycielka gry na gitarze

SP w Łążynie II
Magdalena Affelt – nauczycielka geografii i przyrody

ZS w Brzozówce
Agnieszka Kozłowska -  nauczycielka języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej
Anna Wieczerzak - wicedyrektor, logopedka, nauczycielka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

ZS Dobrzejewice
Monika Stawska – nauczycielka języka angielskiego
Bogumiła Radecka – nauczycielka wychowania przedszkolnego

- Szczególne słowa podziękowania kieruję do pani dyrektor Hanny Affelt i pani Bogumiły Radeckiej, które w naszych gminnych szkołach pracują już 41 lat. Aż trudno w to uwierzyć! Oświata w naszej gminie wiele paniom zawdzięcza dodawał wójt.

Nauczyciele spotkali się z wójtem, sekretarz gminy Mirosławą Kłosińską iskarbnik Joanną Faleńską przy torcie i kawie. Rozmawiano między innymi o zakończonej przebudowie szkoły w Obrowie oraz o przygotowaniach do rozbudowy szkoły w Brzozówce.

Nagrodę wójta otrzymali również dyrektorzy szkół.

Nagrody nadawane są na podstawie uchwały nr XXI XXI/171/2020 Rady Gminy Obrowo z dnia 24 września 2020 r. w sprawie Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze

Na zdjęciu na stronie głównej z sekretarz Mirosławą Kłosińską i wójtem Obrowa Andrzejem WIeczyńskim stoi pani Bogumiła Radecka (w środku), która pracuje w gminnej oświacie 41 lat.

 • Nagrody dla nauczycieli 2021
 • Nagrody dla nauczycieli 2021
 • Nagrody dla nauczycieli 2021
 • Nagrody dla nauczycieli 2021
 • Nagrody dla nauczycieli 2021
 • Nagrody dla nauczycieli 2021
 • Nagrody dla nauczycieli 2021
 • Nagrody dla nauczycieli 2021
 • Nagrody dla nauczycieli 2021
 • Nagrody dla nauczycieli 2021
 • Nagrody dla nauczycieli 2021
 • Nagrody dla nauczycieli 2021
 • Nagrody dla nauczycieli 2021

Wróć

Przejdź do początku strony