Przejście do sekcji:

Treść strony - październik

Szkoła w Obrowie uroczyście otwarta po rozbudowie

Zakończyła się rozbudowa i termomodernizacja szkoły podstawowej w Obrowie. Prace kosztowały 2,5 mln zł, z czego 1 mln 52 tys. pozyskaliśmy z UE. Z okazji zakończenia inwestycji uczniowie i pracownicy szkoły zorganizowali wzruszającą, podniosłą uroczystość, nawiązującą tematycznie do patrona szkoły – św. Jana Pawła II.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Obrowie rozpoczęła się w marcu 2020 roku i postępowała zgodnie z planem. Modernizacja zakończyła się w terminie, a uczniowie z nowej części szkoły korzystają już od maja 2021 roku.

Jak zmieniła się szkoła w Obrowie?

W ramach rozbudowy szkoła zyskała od strony południowej nowy budynek. W nim znalazła aula, wykorzystywana również jako sala lekcyjna do nauki plastyki i muzyki oraz hall, który pełni funkcję szatni z szafkami dla każdego ucznia. W nowej części powstały także toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dyżurka pani woźnej. Rozbudowa szkoły kosztowała 906 tysięcy złotych, gmina sfinansowała ją ze środków własnych.

Termomodernizacja placówki objęła wymianę stolarki okiennej w budynku szkoły z lat 60. i z 1999 roku, wymianę instalacji grzewczej (rur i grzejników), zmianę dachu na sali  gimnastycznej i wymianę stropu w dawnym budynku. Zmodernizowano również kotłownię i zamontowano automatyczny podajnik do pelletu. Szkoła zyskała też instalację solarną do podgrzewania wody, dzięki czemu będzie mogła ograniczyć zużycie energii. Budynek stał się bardziej przyjazny dla osób niepełnosprawnych: wybudowano windy, a na pierwszym piętrze znalazły się toalety dla niepełnosprawnych. Termomodernizacja kosztowała 1 mln 475 tys. złotych, z czego 1 mln 52 tysiące gmina pozyskała ze środków Unii Europejskiej, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

19 października odbyło się uroczyste otwarcie nowej części szkoły

Uroczyste otwarcie zmodernizowanej placówki odbyło się 19 października. Goście spotkali się w nowej części budynku: najpierw w hallu, gdzie trwała część formalna gali, a następnie w auli, w której obejrzeli spektakl poświęcony wartościom przekazywanym przez papieża Jana Pawła II.

- Rozbudowa szkoły w Obrowie to wspólny sukces władz samorządowych i mieszkańców. Takie inwestycje zwracają się nam wszystkim, a uśmiechy oraz osiągnięcia sportowe, edukacyjne i kulturalne naszych uczniów są tego najlepszym dowodemmówił wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński. - Rozbudowa była możliwa dzięki wsparciu i życzliwości wielu osób. Dziękuję tym, którzy od lat wspierali mnie i wspierają w realizacji planów rozwoju gminy. W tych planach, jak Państwo wiedzą, bo często o tym mówię, oświata jest kluczowa.

 Obecna na uroczystości Kujawsko – Pomorska Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz doceniła te priorytety. – Dziękuję, panie wójcie, że ani razu nie padły dziś słowa o „wydatkach” na oświatę. Mówi pan tylko o „inwestowaniu” w edukację – podkreślała kurator. - To istotne, ponieważ te inwestycje: nie betonowe, drogowe czy kanalizacyjne, są bezpośrednimi inwestycjami w ludzi. Podkreślał pan, że dla pana najważniejszy jest człowiek. Inwestycje w edukację o tym świadczą. To wspaniała perspektywa. Moim zdaniem najlepsza z możliwych.

Kurator odczytała list, jaki przysłał na ręce wójta Andrzeja Wieczyńskiego i dyrektora szkoły Przemysława Piotrowskiego Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. – Składam wyrazy uznania wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do realizacji inwestycji tak istotnej dla całej społeczności szkolnej. W sposób szczególny chcę podziękować władzom gminy. To niezwykle ważne, że lokalny samorząd konsekwentnie inwestuje w rozbudowę gminnej infrastruktury. Każdy kolejny nowoczesny i funkcjonalny obiekt to niezaprzeczalny dowód dynamicznego rozwoju i zaangażowania samorządu w sprawy mieszkańców – napisał minister.

Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego reprezentował radny Przemysław Przybylski. Radny wręczył dyrektorowi Piotrowskiemu album, będący pokłosiem wizyty św. Jana Pawła II w naszym województwie w roku 1991 i 1999.

Po przemówieniach i odsłonięciu dwóch pamiątkowych tablic przez Przewodniczącego Rady Gminy Obrowo Romana Skórskiego i Wiceprzewodniczącego Rady Wiesława Popławskiego nowa część placówki została poświęcona. Poświęcenia dokonał proboszcz obrowskiej parafii ks. prałat dr hab. Tadeusz Lewandowski.

Keep calm i bądź życzliwy. Wieczornica

Po części oficjalnej goście przeszli do auli na wieczornicę – spektakl organizowany dla pamięci o wartościach przekazywanych przez świętego Jana Pawła II. Wielu widzów nie kryło wzruszenia słowami, piosenkami i inscenizacjami prezentowanymi przez uczniów szkoły. Występ prezentowany był na tle zdjęć m.in. papieża Polaka, przy akompaniamencie szkolnego nauczyciela muzyki Janusza Lewandowskiego oraz uczniów Witolda Gąsiorowskiego i Pawła Adamskiego. Powagi spektaklowi dodawał znaczący czarno – biały ubiór młodych aktorów. Keep calm i bądź życzliwy (bądź spokojny i życzliwy) – takim przesłaniem zakończyła się wieczornica. Przesłanie wprost nawiązywało do znamiennych słów papieża Polaka: Nie lękajcie się!, które wielokrotnie przywoływano podczas występu.

Wójt Wieczyński docenił starania osób organizujących spotkanie. - Dziękujemy uczniom i pracownikom szkoły za piękną uroczystość. Profesjonalizm i zarazem naturalność dzieci prowadzących spotkanie oraz aktorów występujących podczas wieczornicy pokazały, jak świetna jest kadra tej placówkimówił wójt, zwracając się do dyrektora szkoły, Przemysława Piotrowskiego.

Uroczystość zakończył poczęstunek wykwintny poczęstunek przygotowane przez pracowniczki szkoły.

Fot. w slajderze na stronie głównej: Łukasz Piecyk.
Fot. z uroczystości: Maciej Kamiński/Urząd Gminy Obrowo

 

Szkoła w Obrowie uroczyście otwarta po rozbudowie

 • szkola_Obrowo_19_10_2021_1
 • szkola_Obrowo_19_10_2021_10
 • szkola_Obrowo_19_10_2021_11
 • szkola_Obrowo_19_10_2021_12
 • szkola_Obrowo_19_10_2021_13
 • szkola_Obrowo_19_10_2021_14
 • szkola_Obrowo_19_10_2021_15
 • szkola_Obrowo_19_10_2021_16
 • szkola_Obrowo_19_10_2021_17
 • szkola_Obrowo_19_10_2021_18
 • szkola_Obrowo_19_10_2021_19
 • szkola_Obrowo_19_10_2021_2
 • szkola_Obrowo_19_10_2021_20
 • szkola_Obrowo_19_10_2021_3
 • szkola_Obrowo_19_10_2021_4
 • szkola_Obrowo_19_10_2021_5
 • szkola_Obrowo_19_10_2021_6
 • szkola_Obrowo_19_10_2021_7
 • szkola_Obrowo_19_10_2021_8
 • szkola_Obrowo_19_10_2021_9

List Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka

 • list Ministra Edukacji i Nauki

Wróć

Przejdź do początku strony